ΩMΞGA

Startseite » Player » Europe 2576511

ΩMΞGA's Profile [Europe]

  • Monster Box
  • Monster Details (Basic)
  • Monster Details
  • Development
Fire

5

4

3

2

Water

5

4

3

2

Wind

5

4

3

2

Light

5

4

3

2

Dark

5

4

3

Monstername, Family or To-Do's
# Monster Slots Max-Skill Score Max Pull Date Data Ageaufsteigend sortieren Family TO-DOs?
1 spd
hp
hp
154.98 163.06 8 21.03.2018 24.07.2022 Chakram Dancer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
2 spd
cd
atk
157.73 169.15 11 16.04.2020 24.07.2022 Harp Magician Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Destroy HP%
3 spd
hp
hp
162.29 169.15 7 03.11.2018 24.07.2022 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ACC
4 atk
cd
atk
141.65 150.64 9 12.04.2021 24.07.2022 Fairy King Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
5 atk
cd
atk
152.52 162.37 10 10.10.2021 03.04.2022 Anubis Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R4
6 hp
hp
hp
139.92 149.81 10 17.01.2020 03.04.2022 Werewolf Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%
7 spd
cd
atk
158.22 168.49 10 12.11.2020 03.04.2022 Beast Rider Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
8 atk
cd
atk
132.44 142.67 10 15.10.2021 03.04.2022 Demon Easy Grinds:
Guard DEF%

Hard Grinds:
Blade DEF%
Will HP%
Guard ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CD
Will HP%

Gem Target: Guard R5
9 spd
cd
atk
143.10 151.57 8 17.12.2019 26.03.2022 Polar Queen Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
10 atk
cd
atk
138.91 149.96 11 19.03.2022 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis HP%,SPD+
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%
Vampire CR,SPD+
11 spd
cr
hp
107.37 119.37 12 19.03.2022 Lich Open Slots: R3.
12 spd
hp
def
132.70 145.43 13 19.03.2022 Paladin Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
13 spd
cd
hp
128.09 139.78 12 19.03.2022 Ifrit Open Slots: A2.
Not maxxed: A1.
Low Eff: R6

Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield DEF%,HP%
14 spd
hp
acc
139.91 150.17 10 19.03.2022 Mystic Witch Open Slots: A2.

Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,HP+

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Endure RES

Gem Target: Violent R2
15 atk
cd
atk
139.12 145.33 6 19.03.2022 Phoenix Hard Re-Gems:
Destroy SPD+
Guard SPD+
16 hp
hp
hp
145.03 157.78 13 19.03.2022 Giant Warrior Low Eff: R3

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent SPD+
17 hp
hp
hp
128.63 137.06 8 19.03.2022 Death Knight Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
18 atk
cd
atk
137.90 148.26 10 19.03.2022 Kung Fu Girl Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Blade ATK%,SPD+
19 spd
hp
acc
148.25 158.25 10 19.03.2022 Cow Girl Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
20 spd
cd
hp
136.54 146.76 10 19.03.2022 Werewolf Not maxxed: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Blade SPD+
Rage ATK%,ATK+,DEF%

Hard Re-Gems:
Blade CR,SPD+
21 spd
def
acc
143.06 154.25 11 19.03.2022 Horus Hard Grinds:
Revenge HP%
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
Revenge HP%
22 hp
hp
hp
143.87 156.48 13 19.03.2022 Giant Warrior Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Violent R6
23 spd
cd
105.57 112.54 7 19.03.2022 Imp Open Slots: R6,A1,A2.
24 atk
cd
atk
147.04 156.21 9 19.03.2022 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis DEF%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD
25 atk
cd
atk
148.21 156.29 8 19.03.2022 Blade Dancer Hard Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
26 hp
x
def
130.96 142.78 12 19.03.2022 Fairy Queen Not maxxed: R4.
27 hp
hp
hp
136.49 146.14 10 19.03.2022 Neostone Agent Low Eff: R4

Ancient Grinds:
Guard HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ATK%
Shield DEF%
28 spd
cd
acc
141.43 155.77 14 19.03.2022 Cow Girl Not maxxed: R6.

Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP%
Violent ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R3,R4
29 hp
def
def
111.22 119.45 8 19.03.2022 Golem Open Slots: R1,A1.
30 spd
hp
hp
146.58 160.36 14 19.03.2022 Fairy Queen Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Violent ATK%

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Violent HP%,HP+
31 spd
hp
x
119.89 131.84 12 19.03.2022 Garuda Open Slots: A1.
Not maxxed: R1,A2.

Easy Grinds:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Revenge HP%
Swift ATK%,DEF%
32 atk
cd
atk
136.91 149.27 12 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Nemesis DEF%
Shield ATK%,DEF%
Will DEF%,HP%
Guard DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
33 hp
hp
hp
138.27 146.79 9 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Endure ATK+

Hard Grinds:
Energy ATK%,DEF%,SPD+

Gem Target: Endure R4
34 spd
cd
def
137.19 155.95 19 19.03.2022 Slayer Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Swift HP%

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%
Will ATK%,DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Swift ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR
35 spd
cd
hp
148.65 164.69 16 19.03.2022 Rakshasa Easy Grinds:
Violent ATK%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%
Violent DEF%,SPD+
36 def

def
111.85 117.99 6 19.03.2022 Living Armor Open Slots: R4.
37 spd
cd
def
131.91 148.24 16 19.03.2022 Griffon Not maxxed: R1,R4.

Easy Grinds:
Swift ATK%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
Guard HP+

Gem Target: Swift R4
38 hp
hp
hp
133.59 144.53 11 19.03.2022 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Destroy ATK%,DEF%
Revenge DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy HP%
39 hp
hp
hp
139.18 152.35 13 19.03.2022 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Shield ATK%
Revenge ATK%

Hard Grinds:
Shield DEF%

Hard Re-Gems:
Shield SPD+
Revenge SPD+
40 spd
hp
hp
139.75 157.95 18 19.03.2022 Paladin Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,SPD+
Will ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent SPD+
41 atk
cd
atk
144.84 152.96 8 19.03.2022 Lightning Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Will ATK%,HP%
Rage ATK%,HP%,HP+
42 spd
hp
hp
130.08 146.71 17 19.03.2022 Neostone Agent Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Shield ATK%,DEF%,HP%
Guard ATK%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield HP%
43 hp
hp
hp
138.79 151.10 12 19.03.2022 Beast Monk Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP+
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge DEF%
Violent HP%,SPD+
44 hp
hp
hp
140.84 151.95 11 19.03.2022 Giant Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+
Will ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
45 atk
hp
hp
147.99 159.01 11 19.03.2022 Oracle Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Will R4
46 def
cd
def
156.04 165.05 9 19.03.2022 Druid Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
47 atk
hp
hp
126.53 137.95 11 19.03.2022 Lich Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Endure HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+

Gem Target: Guard R5
48 spd
hp
def
133.58 147.81 14 19.03.2022 Totemist Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC,HP+
49 def

def
112.08 123.61 12 19.03.2022 Gargoyle Open Slots: R4,A1.
Not maxxed: R1,R3.
50 atk
cd
atk
134.61 139.58 5 19.03.2022 Joker Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Blade CR
51 atk
cd
atk
137.79 143.85 6 19.03.2022 Joker Low Eff: R2

Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade HP%
Rage HP%,HP+
52 spd
cd
hp
148.57 157.09 9 19.03.2022 Polar Queen Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Swift ATK%
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
53 hp
hp
acc
105.65 121.23 16 19.03.2022 Dryad Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Fight ATK+,DEF%,DEF+,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Focus ATK%
Fight SPD+
54
hp
hp
102.49 111.52 9 19.03.2022 Giant Warrior Open Slots: R2.
55 hp
hp
res
139.08 155.44 16 19.03.2022 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
Will ACC,HP%
56 hp
hp
hp
151.08 160.30 9 19.03.2022 Barbaric King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
57 spd
cr
hp
121.91 138.78 17 19.03.2022 Sky Surfer Not maxxed: R2,R4.

Easy Grinds:
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR

Gem Target: Blade R5
58 spd
cr
acc
135.96 144.39 8 19.03.2022 Dryad Easy Grinds:
Swift HP+

Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
59 hp
hp
def
111.88 121.98 10 19.03.2022 Demon Open Slots: R1,A2.
60 hp
cd
atk
147.43 162.14 15 19.03.2022 Dragon Knight Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Endure DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Endure HP%
Violent DEF%,HP%
61 spd
cd
atk
139.26 150.51 11 19.03.2022 Ninja Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Focus SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Focus ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Focus DEF%

Gem Target: Focus R6
62 spd
cd
atk
143.45 150.56 7 19.03.2022 Hell Lady Hard Grinds:
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
63 spd
def
hp
141.37 154.91 14 19.03.2022 Harp Magician Easy Grinds:
Violent ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ACC,SPD+

Gem Target: Violent R4
64 spd
hp
def
130.70 144.24 14 19.03.2022 Panda Warrior Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Revenge DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Violent SPD+
65 def
def
def
143.44 156.13 13 19.03.2022 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy HP%,SPD+
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC
Destroy SPD+
66 spd
hp
acc
140.33 152.87 13 19.03.2022 Art Master Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
67 spd
def
hp
136.55 150.16 14 19.03.2022 Sky Dancer Easy Grinds:
Violent ATK+,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP+,RES,SPD+
68 atk
cd
atk
144.56 154.73 10 19.03.2022 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Will HP%
Destroy HP%
Despair ATK%,HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ACC
Will DEF%
69 spd
atk
hp
141.82 152.21 10 19.03.2022 Onimusha Hard Grinds:
Revenge ATK%
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire DEF%
Revenge DEF%

Gem Target: Vampire R1
Revenge R5
70 hp
hp
res
139.15 149.25 10 19.03.2022 Howl Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent DEF%,HP%,RES
71 def
cr
def
150.87 160.92 10 19.03.2022 Frankenstein Hard Grinds:
Destroy HP%
Vampire DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire ATK%
Destroy SPD+
72 hp
hp
hp
139.59 154.52 15 19.03.2022 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+
73 spd
def
atk
132.69 143.50 11 19.03.2022 Phantom Thief Open Slots: A1.
Low Eff: R2

Hard Grinds:
Energy DEF%
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Energy CR,DEF%
Guard HP%,SPD+
74 atk
cd
atk
143.01 153.59 11 19.03.2022 Chakram Dancer Hard Grinds:
Rage DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Rage CD
75 spd
hp
res
136.63 147.71 11 19.03.2022 Battle Mammoth Hard Grinds:
Endure ATK%,DEF%,HP%
Shield DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%

Gem Target: Endure R1
76 spd
def
hp
147.66 161.13 13 19.03.2022 Jack-o'-lantern Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent DEF%,HP%
77 spd
hp
hp
122.20 135.48 13 19.03.2022 Neostone Agent Easy Grinds:
Violent HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Energy DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
78 spd
atk
def
144.59 153.99 9 19.03.2022 Striker Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Despair ATK%,HP+
Will ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
79 spd
def
hp
139.23 148.34 9 19.03.2022 String Master Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%

Hard Re-Gems:
Energy ACC
80 atk
cd
atk
130.92 143.39 12 19.03.2022 Chakram Dancer Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent DEF+,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Endure HP%
Blade SPD+
Violent ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Blade R1
Violent R4
81 spd
x
acc
132.24 142.04 10 19.03.2022 Brownie Magician Low Eff: R2

Hard Grinds:
Endure ATK%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
82 spd
cd
atk
138.21 147.34 9 19.03.2022 Assassin Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
Fatal ATK%,CD
83 spd
cd
atk
141.90 154.26 12 19.03.2022 Beast Rider Open Slots: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Violent R6
84 def
def
def
139.87 148.82 9 19.03.2022 Frankenstein Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Destroy HP%
Revenge HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Destroy HP%
85 spd
cd
atk
138.28 143.99 6 19.03.2022 Pierret Open Slots: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Fatal HP%
86 spd
hp
hp
135.82 145.37 10 19.03.2022 Slayer Hard Grinds:
Will ATK%
Revenge DEF%,HP%,SPD+
87 atk
atk
atk
143.74 154.39 11 19.03.2022 Kobold Bomber Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Will SPD+
Fatal ACC,HP%
88 spd
atk
x
125.83 136.22 10 19.03.2022 Brownie Magician Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift ACC,ATK%,DEF%
89 hp
hp
hp
122.56 134.10 12 19.03.2022 Epikion Priest Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Endure HP%
Energy ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Energy DEF%
Endure SPD+

Hard Re-Gems:
Energy HP+,RES
90 spd
cd
atk
151.16 162.42 11 19.03.2022 Ifrit Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
91 atk
cd
atk
128.66 138.82 10 19.03.2022 Phoenix Easy Grinds:
Destroy DEF+
Energy SPD+

Hard Grinds:
Focus SPD+
Energy ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Energy RES
Focus HP%,SPD+
92 spd
cd
hp
128.45 139.17 11 19.03.2022 Sky Surfer Hard Grinds:
Shield DEF%,HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield HP%
Nemesis HP%
93 spd
hp
hp
147.78 158.68 11 19.03.2022 Lich Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%

Ancient Grinds:
Nemesis ATK%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+

Gem Target: Nemesis R1
94 spd
cd
hp
114.47 126.50 12 19.03.2022 Dragon Knight Open Slots: R3.
Not maxxed: A2.
95 def
cd
def
134.99 143.05 8 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CR
96 spd
hp
hp
130.63 141.09 10 19.03.2022 Archangel Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Nemesis ATK%
Focus DEF%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%

Ancient Re-Gems:
Endure HP%

Gem Target: Nemesis R4
97 spd

atk
102.68 108.31 6 19.03.2022 Sniper Mk.I Open Slots: R4,A1.
98 atk
cd
atk
135.44 149.47 14 19.03.2022 Homunculus(Attack) Not maxxed: A2.
Low Eff: R6

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard DEF%
Endure DEF%
Violent DEF%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R4,R6
99 hp
hp
hp
145.20 154.15 9 19.03.2022 Warbear Open Slots: A1.

Ancient Gem Target: Nemesis R2
100 spd
cd
acc
143.97 155.73 12 19.03.2022 Pirate Captain Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Shield SPD+
Violent ATK%,ATK+,DEF+,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield CD
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Violent R2
101 hp
hp
hp
136.55 147.65 11 19.03.2022 Onimusha Not maxxed: A1,A2.

Hard Grinds:
Endure DEF%

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Endure DEF%,HP%
102 def
def
def
133.65 143.20 10 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Swift ATK%
Shield SPD+
Focus ATK%,HP%
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Focus ATK%

Gem Target: Focus R2
103 hp
hp
hp
142.65 154.83 12 19.03.2022 Pirate Captain Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Vampire DEF%
Swift HP%
Shield SPD+
Will DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will HP%
Vampire SPD+
104 spd
hp
hp
127.84 138.33 10 19.03.2022 Mermaid Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Endure DEF%
Energy HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
Endure HP%,SPD+
105 spd
def
atk
125.93 135.42 9 19.03.2022 Succubus Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Guard ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Fatal ACC,CD
106 spd
hp
def
128.33 138.25 10 19.03.2022 Dragon Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+
Guard ATK%,DEF%,DEF+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
Violent SPD+
107 def
cr
def
146.99 157.92 11 19.03.2022 Frankenstein Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%
Guard HP%
108 spd
hp
hp
135.93 151.07 15 19.03.2022 Unicorn Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ACC,DEF%
Violent ATK%,HP%
109 spd
cr
def
159.17 166.15 7 19.03.2022 Oracle Hard Re-Gems:
Will HP%
110 def
def
def
125.45 136.38 11 19.03.2022 Inugami Low Eff: R4

Easy Grinds:
Determination DEF+,HP+

Hard Grinds:
Blade HP%
Destroy HP%
Determination ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Determination ACC
Blade CD
111 spd
def
hp
127.46 139.10 12 19.03.2022 Sylph Easy Grinds:
Despair HP+

Hard Grinds:
Focus DEF+,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CR,DEF%
112 spd
atk
atk
143.04 154.22 11 19.03.2022 Joker Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Fatal ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,DEF%

Gem Target: Will R4
113 atk
cd
atk
137.37 151.41 14 19.03.2022 Boomerang Warrior Easy Grinds:
Will HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%
Will HP%,SPD+
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will CD

Gem Target: Will R1
Shield R6
114 spd
cr
atk
103.56 112.85 9 19.03.2022 Art Master Open Slots: R5,A1.
Not maxxed: A2.
115 spd
cr
atk
155.53 166.81 11 19.03.2022 Monkey King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
116 hp
cd
hp
126.18 141.91 16 19.03.2022 Kung Fu Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: R5,A2.

Hard Grinds:
Endure HP%
Guard DEF%,SPD+
Energy HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
Energy HP%

Gem Target: Energy R3
117 spd
hp
hp
142.29 154.31 12 19.03.2022 Werewolf Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CR,DEF%,HP%
118 hp
hp
hp
139.66 152.07 12 19.03.2022 Werewolf Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
119 hp
cd
atk
147.24 160.60 13 19.03.2022 Martial Cat Low Eff: R6

Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR,HP%
120 spd
cd
atk
142.91 150.73 8 19.03.2022 Sea Emperor Hard Grinds:
Blade HP%
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR,SPD+
121 atk
cd
atk
143.00 154.87 12 19.03.2022 Magic Knight Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1.

Hard Grinds:
Revenge SPD+
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CD
Revenge SPD+
122 atk
atk
atk
140.30 148.58 8 19.03.2022 Sky Dancer Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%
Fatal DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%

Gem Target: Fatal R5
123 spd
hp
def
143.12 154.56 11 19.03.2022 Occult Girl Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Will R3
124 spd
cd
atk
136.19 144.70 9 19.03.2022 Ninja Hard Grinds:
Blade SPD+
Swift ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade CD

Gem Target: Swift R1
125 spd
cd
atk
138.45 145.81 7 19.03.2022 Martial Cat Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Revenge HP%
Guard HP%
126 spd
x
acc
132.30 139.04 7 19.03.2022 Pioneer Hard Grinds:
Despair ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
127 atk
cd
hp
133.95 146.85 13 19.03.2022 Monkey King Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%,CR,HP%,SPD+
128 spd
hp
acc
122.85 143.19 20 19.03.2022 Grim Reaper Not maxxed: R2,R3.
129
cd
atk
113.99 121.72 8 19.03.2022 Magic Knight Open Slots: R2.
130 spd
cd
atk
138.85 148.97 10 19.03.2022 High Elemental Hard Grinds:
Shield ATK%
Will SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield CR
Will ATK%,SPD+
Blade CD,HP%
131 hp
cd
hp
143.86 157.65 14 19.03.2022 Anubis Hard Grinds:
Will HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%,HP%
132 atk
cd
atk
137.45 143.66 6 19.03.2022 Vampire Hard Grinds:
Blade DEF%
Rage DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CR
133 atk
cd
atk
142.46 151.55 9 19.03.2022 Vampire Hard Grinds:
Swift HP%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade ATK%
Swift ATK%,HP%,SPD+
134 hp
cd
hp
127.30 146.16 19 19.03.2022 Striker Easy Grinds:
Fight ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Fight ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Fight ATK%
135 spd
def
def
145.74 152.44 7 19.03.2022 Pierret Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
136 spd
cd
hp
145.82 158.58 13 19.03.2022 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
137 spd
cr
hp
140.69 153.44 13 19.03.2022 Unicorn Hard Grinds:
Shield DEF%,SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%
138 spd
def
hp
118.15 134.14 16 19.03.2022 Harpu Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R5.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,SPD+
Revenge DEF+,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Revenge CR

Gem Target: Violent R5
139
hp
hp
109.13 119.63 11 19.03.2022 Death Knight Open Slots: R2.
140 spd
cd
hp
144.59 154.22 10 19.03.2022 Beast Rider Hard Grinds:
Swift ATK%
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%,SPD+
Revenge ATK%,SPD+
141 spd
cr
hp
146.97 155.66 9 19.03.2022 Cannon Girl Easy Grinds:
Swift DEF+

Hard Grinds:
Swift DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
142 spd
cd
def
156.40 171.30 15 19.03.2022 Archangel Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Will SPD+
143 hp
cd
hp
132.29 145.05 13 19.03.2022 Chimera Easy Grinds:
Will ATK+,DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Vampire ATK%,SPD+
Will ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Vampire HP%
144 spd
cd
def
142.39 155.04 13 19.03.2022 Griffon Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Focus HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+
Blade ATK%,CR
145 atk
atk
atk
147.26 159.13 12 19.03.2022 Onimusha Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent ATK+,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent ACC,CR
146 spd
hp
atk
140.83 150.82 10 19.03.2022 Sea Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
147 hp
cd
hp
138.92 151.93 13 19.03.2022 Anubis Hard Grinds:
Blade DEF%,HP+
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR
Blade CR,DEF%
148 atk
cd
atk
144.50 155.56 11 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Blade ATK%
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CD
Blade DEF%
149 spd
cd
acc
136.36 150.42 14 19.03.2022 Lich Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%
Endure DEF%,HP%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Focus ATK%
Swift DEF%

Gem Target: Swift R5
150 def
def
hp
124.84 140.31 15 19.03.2022 Neostone Agent Easy Grinds:
Will DEF+
Fight ATK%,DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair DEF%
Will SPD+
Nemesis ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis ATK%
Fight SPD+
Will CD,DEF%
151 spd
hp
hp
142.01 152.98 11 19.03.2022 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
152 spd
cd
atk
140.65 150.35 10 19.03.2022 Hell Lady Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
153 def
hp
acc
127.21 141.13 14 19.03.2022 Pixie Low Eff: R4

Easy Grinds:
Focus DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift DEF%
Focus HP%
Violent ATK%,HP%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R3,R4
154 spd
cd
atk
146.05 157.90 12 19.03.2022 Chakram Dancer Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%
Will CD,SPD+
155 spd
cd
atk
138.57 151.13 13 19.03.2022 Fairy King Hard Grinds:
Swift ATK%,SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade ATK%,HP%
Swift ATK%,CD
156 spd
cd
atk
140.29 146.49 6 19.03.2022 Ninja Hard Grinds:
Vampire ATK%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Vampire CR
157 hp
def
def
133.61 145.91 12 19.03.2022 Panda Warrior Hard Grinds:
Destroy DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy DEF%
Violent ATK%,CR,RES
158 spd
cd
hp
154.67 166.14 11 19.03.2022 Ifrit Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CD
159 atk
cd
atk
141.63 152.24 11 19.03.2022 Dragon Knight Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%,DEF%
Vampire HP%,SPD+

Gem Target: Vampire R3
160 atk
atk
atk
155.44 168.90 13 19.03.2022 Onimusha Hard Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%
161 atk
cd
atk
137.89 152.81 15 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Fatal SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,HP%

Ancient Re-Gems:
Will SPD+

Gem Target: Fatal R5
162 spd
cd
atk
140.69 149.99 9 19.03.2022 Boomerang Warrior Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,SPD+
Despair DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
163 atk
cd
atk
152.68 163.30 11 19.03.2022 Phoenix Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR
Will CR
164 spd
cr
hp
150.42 160.34 10 19.03.2022 Oracle Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
165 spd
cd
hp
157.63 168.95 11 19.03.2022 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Nemesis HP%
Violent ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD,CR
166 spd
cd
atk
135.84 142.38 7 19.03.2022 Hell Lady Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%
167 spd
hp
hp
144.52 155.61 11 19.03.2022 Slayer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%
168 atk
cd
atk
132.37 140.31 8 19.03.2022 Lightning Emperor Hard Grinds:
Rage ATK+,SPD+
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Rage ATK+,HP%
169 spd
hp
res
130.49 141.80 11 19.03.2022 Occult Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Despair ACC,DEF%
170 atk
cd
def
138.79 151.02 12 19.03.2022 Rakshasa Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Rage SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Rage ATK+,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Rage CD,CR,SPD+
Monstername, Family or To-Do's
# Monster HP ATK DEF SPD CR CD ACC RES Sets Slots Max-Skill EHP Score Max Calc Pull Date Data Ageaufsteigend sortieren Familie TO-DOs? Unit ID Action
1 30.806
(31.933)
1.787
(1.891)
1.253
(1.344)
306
(307)
33
(35)
50
(50)
27
(27)
41
(41)
spd
hp
hp
170,2k
(186.6k)
154.98 163.06 8 21.03.2018 24.07.2022 - 18:43 Chakram Dancer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
5687333738
2 18.486
(19.166)
2.894
(2.971)
1.039
(1.103)
158
(163)
97
(100)
208
(218)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
88,3k
(95.8k)
141.65 150.64 9 12.04.2021 24.07.2022 - 18:43 Fairy King Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
11444113995
3 29.050
(29.762)
1.919
(2.012)
1.307
(1.379)
286
(286)
20
(20)
50
(50)
35
(41)
30
(30)
spd
hp
hp
166,0k
(177.6k)
162.29 169.15 7 03.11.2018 24.07.2022 - 18:43 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ACC
6687300466
4 30.437
(33.975)
1.610
(1.677)
1.175
(1.236)
231
(240)
80
(80)
130
(130)
0
(0)
22
(22)
spd
cd
atk
159,9k
(185.7k)
157.73 169.15 11 16.04.2020 24.07.2022 - 18:43 Harp Magician Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Destroy HP%
9114215015
5 21.341
(23.798)
2.557
(2.643)
1.122
(1.243)
114
(115)
102
(103)
175
(179)
5
(5)
47
(47)
atk
cd
atk
108,1k
(130.7k)
132.44 142.67 10 15.10.2021 03.04.2022 - 17:15 Demon Easy Grinds:
Guard DEF%

Hard Grinds:
Blade DEF%
Will HP%
Guard ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CD
Will HP%

Gem Target: Guard R5
12792781787
6 24.792
(26.858)
2.266
(2.427)
1.021
(1.058)
260
(269)
55
(55)
142
(142)
38
(38)
40
(40)
spd
cd
atk
116,9k
(130.1k)
158.22 168.49 10 12.11.2020 03.04.2022 - 17:15 Beast Rider Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
10447557048
7 16.366
(18.087)
2.472
(2.553)
1.149
(1.193)
197
(208)
79
(81)
147
(147)
19
(19)
15
(15)
atk
cd
atk
84,5k
(96.1k)
152.52 162.37 10 10.10.2021 03.04.2022 - 17:15 Anubis Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R4
12761663323
8 49.767
(51.346)
1.151
(1.223)
1.238
(1.369)
245
(251)
15
(15)
61
(61)
24
(24)
20
(20)
hp
hp
hp
272,4k
(304.6k)
139.92 149.81 10 17.01.2020 03.04.2022 - 17:15 Werewolf Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%
8684928356
9 18.758
(20.142)
2.287
(2.415)
983
(997)
207
(213)
103
(107)
201
(207)
9
(9)
15
(15)
spd
cd
atk
85,9k
(93.2k)
143.10 151.57 8 17.12.2019 26.03.2022 - 20:29 Polar Queen Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
8548208177
10 31.803
(35.708)
1.312
(1.386)
1.367
(1.404)
182
(190)
20
(20)
57
(57)
14
(14)
50
(50)
hp
x
def
188,4k
(216.2k)
130.96 142.78 12 19.03.2022 - 00:39 Fairy Queen Not maxxed: R4.
7758631608
11 42.782
(43.548)
1.007
(1.045)
1.488
(1.672)
182
(186)
30
(30)
54
(54)
27
(27)
100
(102)
hp
hp
hp
271,6k
(304.5k)
128.63 137.06 8 19.03.2022 - 00:39 Death Knight Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
3996454076
12 13.229
(13.592)
942
(962)
879
(879)
166
(171)
62
(62)
84
(84)
8
(8)
15
(15)
spd

55,8k
(57.3k)
59.92 62.44 3 19.03.2022 - 00:39 Drunken Master Open Slots.
12654957839
13 11.715
(11.715)
692
(692)
604
(604)
105
(105)
15
(15)
50
(50)
25
(25)
15
(15)


38,1k
(38.1k)
2.38 2.38 0 19.03.2022 - 00:39 Blade Dancer Open Slots.
10298606776
14 12.333
(12.333)
1.250
(1.321)
582
(582)
120
(127)
34
(34)
67
(72)
33
(33)
15
(15)


39,2k
(39.2k)
30.57 35.17 5 19.03.2022 - 00:39 Rakshasa Open Slots.
8934361115
15 47.405
(48.889)
1.177
(1.254)
1.300
(1.444)
176
(187)
46
(46)
65
(65)
6
(11)
62
(62)
hp
hp
hp
269,7k
(302.8k)
143.87 156.48 13 19.03.2022 - 00:39 Giant Warrior Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Violent R6
8946509621
16 29.637
(31.268)
409
(420)
2.324
(2.448)
168
(173)
21
(21)
55
(55)
25
(28)
82
(83)
hp
def
def
274,9k
(303.5k)
111.22 119.45 8 19.03.2022 - 00:39 Golem Open Slots: R1,A1.
7828700618
17 7.410
(7.410)
780
(780)
538
(538)
120
(120)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


22,4k
(22.4k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:39 Harpy Not runed.
4230313978
18 26.911
(28.571)
1.055
(1.211)
1.132
(1.223)
279
(282)
32
(34)
57
(57)
19
(19)
23
(23)
spd
hp
x
137,3k
(154.9k)
119.89 131.84 12 19.03.2022 - 00:39 Garuda Open Slots: A1.
Not maxxed: R1,A2.

Easy Grinds:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Revenge HP%
Swift ATK%,DEF%
10312840510
19 11.370
(11.370)
505
(505)
869
(869)
111
(111)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


47,5k
(47.5k)
2.42 2.42 0 19.03.2022 - 00:39 Griffon Open Slots.
8962396768
20 12.206
(12.865)
2.547
(2.787)
764
(797)
141
(147)
61
(65)
179
(179)
16
(16)
15
(15)
atk
cd
46,6k
(50.6k)
98.83 109.25 10 19.03.2022 - 00:39 Pierret Open Slots: R6.
Not maxxed: A2.
8053963666
21 26.967
(29.177)
1.174
(1.228)
1.190
(1.283)
264
(269)
27
(27)
55
(55)
125
(128)
21
(21)
spd
hp
acc
143,1k
(164.3k)
148.25 158.25 10 19.03.2022 - 00:39 Cow Girl Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
5061317157
22 31.221
(33.067)
1.484
(1.698)
1.053
(1.117)
230
(239)
31
(31)
50
(50)
14
(14)
64
(64)
spd
hp
hp
150,7k
(167.0k)
146.58 160.36 14 19.03.2022 - 00:39 Fairy Queen Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Violent ATK%

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Violent HP%,HP+
13080317627
23 30.046
(31.438)
1.416
(1.582)
810
(870)
178
(190)
95
(95)
68
(68)
5
(5)
23
(23)
spd
cr
hp
119,4k
(131.6k)
107.37 119.37 12 19.03.2022 - 00:39 Lich Open Slots: R3.
10736276866
24 20.381
(21.601)
3.473
(3.558)
649
(649)
150
(160)
101
(101)
179
(179)
65
(65)
21
(21)
atk
cd
atk
69,5k
(73.7k)
139.12 145.33 6 19.03.2022 - 00:39 Phoenix Hard Re-Gems:
Destroy SPD+
Guard SPD+
10975682413
25 13.153
(13.998)
1.176
(1.226)
676
(676)
142
(144)
38
(38)
55
(55)
6
(6)
15
(15)


46,1k
(49.1k)
36.63 39.72 3 19.03.2022 - 00:39 Ninja Open Slots.
9512760537
26 23.631
(25.542)
2.182
(2.252)
1.337
(1.518)
118
(123)
72
(72)
203
(203)
23
(27)
20
(20)
atk
cd
atk
137,5k
(164.8k)
136.91 149.27 12 19.03.2022 - 00:39 Inugami Hard Grinds:
Nemesis DEF%
Shield ATK%,DEF%
Will DEF%,HP%
Guard DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
8147546682
27 35.380
(36.527)
1.183
(1.292)
1.062
(1.109)
221
(230)
72
(75)
208
(210)
8
(8)
15
(15)
spd
cd
hp
171,8k
(183.4k)
136.54 146.76 10 19.03.2022 - 00:39 Werewolf Not maxxed: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Blade SPD+
Rage ATK%,ATK+,DEF%

Hard Re-Gems:
Blade CR,SPD+
5429331858
28 46.236
(47.076)
1.093
(1.203)
1.741
(1.836)
198
(203)
21
(21)
50
(50)
30
(30)
80
(80)
hp
hp
hp
334,4k
(356.2k)
138.27 146.79 9 19.03.2022 - 00:39 Inugami Easy Grinds:
Endure ATK+

Hard Grinds:
Energy ATK%,DEF%,SPD+

Gem Target: Endure R4
2601268696
29 9.060
(9.060)
659
(659)
549
(549)
99
(99)
30
(30)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


27,7k
(27.7k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:39 Drunken Master Not runed.
13299824057
30 19.711
(20.733)
2.592
(2.679)
1.091
(1.190)
161
(169)
86
(88)
168
(171)
0
(0)
20
(20)
atk
cd
atk
97,7k
(110.0k)
137.90 148.26 10 19.03.2022 - 00:39 Kung Fu Girl Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Blade ATK%,SPD+
11352087379
31 23.739
(25.548)
2.483
(2.531)
910
(950)
199
(204)
74
(80)
172
(175)
0
(0)
26
(26)
atk
cd
atk
102,7k
(114.1k)
147.04 156.21 9 19.03.2022 - 00:39 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis DEF%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD
9622023134
32 30.437
(41.389)
703
(852)
1.176
(1.403)
124
(139)
36
(36)
61
(61)
15
(15)
33
(33)
def
hp
hp
160,0k
(250.4k)
88.09 120.57 32 19.03.2022 - 00:39 Viking Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1,R2,R3,R4,R5.
8230995021
33 12.110
(13.029)
483
(483)
1.392
(1.473)
141
(144)
30
(30)
57
(57)
8
(11)
37
(37)


def
72,8k
(82.0k)
41.92 47.03 5 19.03.2022 - 00:39 Living Armor Open Slots.
5429332645
34 27.604
(30.764)
1.199
(1.299)
1.509
(1.646)
207
(210)
38
(38)
130
(130)
104
(104)
20
(20)
spd
cd
hp
177,3k
(212.3k)
128.09 139.78 12 19.03.2022 - 00:39 Ifrit Open Slots: A2.
Not maxxed: A1.
Low Eff: R6

Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield DEF%,HP%
2621643542
35 21.201
(23.312)
2.639
(2.719)
854
(877)
193
(201)
65
(74)
176
(176)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
87,5k
(98.1k)
138.91 149.96 11 19.03.2022 - 00:39 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis HP%,SPD+
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%
Vampire CR,SPD+
13571688536
36 13.505
(14.324)
835
(863)
549
(549)
101
(101)
21
(21)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


41,3k
(43.9k)
15.35 17.53 2 19.03.2022 - 00:39 Bearman Open Slots.
2872699718
37 27.492
(29.852)
874
(874)
1.025
(1.160)
242
(246)
15
(15)
57
(57)
72
(72)
105
(108)
spd
hp
acc
130,0k
(155.2k)
139.91 150.17 10 19.03.2022 - 00:39 Mystic Witch Open Slots: A2.

Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,HP+

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Endure RES

Gem Target: Violent R2
13690008727
38 25.424
(29.315)
1.288
(1.372)
1.477
(1.502)
270
(273)
32
(37)
57
(57)
77
(77)
20
(20)
spd
def
acc
160,4k
(187.5k)
143.06 154.25 11 19.03.2022 - 00:39 Horus Hard Grinds:
Revenge HP%
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
Revenge HP%
11537842197
39 8.730
(8.730)
911
(911)
483
(483)
105
(105)
30
(30)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


24,7k
(24.7k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:39 Samurai Not runed.
10048591328
40 37.903
(41.265)
972
(1.015)
1.681
(1.824)
195
(206)
19
(19)
59
(59)
36
(36)
72
(74)
spd
hp
def
266,2k
(310.5k)
132.70 145.43 13 19.03.2022 - 00:39 Paladin Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
8471185286
41 20.288
(22.393)
1.152
(1.178)
793
(859)
139
(147)
21
(21)
50
(50)
22
(22)
22
(22)


79,4k
(92.9k)
62.07 70.76 9 19.03.2022 - 00:39 Grim Reaper Open Slots.
5823281522
42 9.225
(9.225)
780
(780)
582
(582)
106
(106)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


29,3k
(29.3k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:39 Brownie Magician Not runed.
3047241586
43 10.906
(10.906)
1.276
(1.379)
851
(893)
215
(219)
50
(50)
184
(190)
13
(13)
20
(20)
spd
cd
44,9k
(46.5k)
105.57 112.54 7 19.03.2022 - 00:39 Imp Open Slots: R6,A1,A2.
12215754560
44 20.913
(22.823)
2.525
(2.609)
698
(698)
246
(255)
100
(100)
184
(187)
0
(0)
20
(20)
atk
cd
atk
74,9k
(81.8k)
148.21 156.29 8 19.03.2022 - 00:39 Blade Dancer Hard Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
10208689453
45 49.964
(51.046)
1.104
(1.137)
1.298
(1.511)
196
(210)
20
(20)
73
(73)
15
(17)
51
(51)
hp
hp
hp
283,9k
(328.1k)
145.03 157.78 13 19.03.2022 - 00:39 Giant Warrior Low Eff: R3

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent SPD+
8562355151
46 8.895
(8.895)
790
(790)
593
(593)
103
(103)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


28,6k
(28.6k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:39 Chakram Dancer Not runed.
5838790239
47 29.781
(30.855)
1.061
(1.092)
988
(1.034)
140
(146)
21
(21)
57
(57)
7
(7)
74
(74)

hp
hp
136,9k
(146.8k)
82.00 87.67 6 19.03.2022 - 00:39 Kobold Bomber Open Slots: R2,R3,A1,A2.
3207093400
48 43.666
(45.551)
976
(1.019)
1.650
(1.756)
193
(203)
36
(36)
76
(76)
19
(19)
55
(55)
hp
hp
hp
302,0k
(331.9k)
136.49 146.14 10 19.03.2022 - 00:39 Neostone Agent Low Eff: R4

Ancient Grinds:
Guard HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ATK%
Shield DEF%
12601616137
49 23.523
(25.971)
1.370
(1.493)
990
(1.073)
198
(210)
52
(52)
144
(144)
97
(110)
15
(15)
spd
cd
acc
108,3k
(127.1k)
141.43 155.77 14 19.03.2022 - 00:39 Cow Girl Not maxxed: R6.

Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP%
Violent ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R3,R4
10258472235
50 10.875
(10.875)
681
(681)
736
(736)
116
(116)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


40,4k
(40.4k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:37 Sea Emperor Not runed.
9114231473
51 18.712
(19.404)
2.337
(2.513)
783
(862)
212
(220)
81
(81)
189
(192)
28
(28)
15
(15)
spd
cd
atk
72,6k
(80.7k)
139.26 150.51 11 19.03.2022 - 00:37 Ninja Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Focus SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Focus ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Focus DEF%

Gem Target: Focus R6
8457166778
52 11.550
(11.550)
681
(681)
626
(626)
102
(102)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


38,5k
(38.5k)
2.42 2.42 0 19.03.2022 - 00:37 Horus Open Slots.
7790918505
53 11.040
(11.040)
582
(582)
659
(659)
100
(100)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


38,0k
(38.0k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:37 Rune Hammer Blacksmith Not runed.
13157541651
54 34.354
(35.973)
1.615
(1.686)
1.331
(1.407)
154
(170)
53
(53)
82
(84)
24
(24)
20
(20)
atk
hp
hp
199,2k
(218.2k)
126.53 137.95 11 19.03.2022 - 00:37 Lich Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Endure HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+

Gem Target: Guard R5
4813860011
55 9.720
(9.720)
692
(692)
637
(637)
101
(101)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


32,8k
(32.8k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:37 Jack-o'-lantern Not runed.
12187183064
56 17.989
(18.850)
1.059
(1.154)
670
(701)
115
(116)
47
(47)
130
(130)
5
(5)
15
(15)

cd
62,7k
(67.7k)
45.27 50.16 5 19.03.2022 - 00:37 Unicorn Open Slots.
10213770985
57 38.584
(39.150)
1.000
(1.095)
1.199
(1.232)
169
(182)
50
(50)
50
(50)
15
(19)
58
(58)

hp
hp
205,9k
(213.4k)
102.49 111.52 9 19.03.2022 - 00:37 Giant Warrior Open Slots: R2.
9180132485
58 31.834
(34.033)
914
(970)
1.638
(1.759)
228
(247)
20
(20)
50
(50)
8
(8)
107
(110)
spd
def
hp
218,8k
(248.3k)
136.55 150.16 14 19.03.2022 - 00:37 Sky Dancer Easy Grinds:
Violent ATK+,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP+,RES,SPD+
8548213684
59 33.008
(36.028)
1.100
(1.182)
1.371
(1.601)
230
(240)
15
(15)
65
(65)
40
(40)
49
(49)
spd
hp
hp
196,0k
(243.0k)
130.08 146.71 17 19.03.2022 - 00:37 Neostone Agent Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Shield ATK%,DEF%,HP%
Guard ATK%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield HP%
7790919592
60 31.985
(35.412)
1.185
(1.299)
1.101
(1.212)
212
(234)
119
(136)
100
(100)
32
(32)
46
(46)
spd
cr
hp
159,7k
(190.6k)
121.91 138.78 17 19.03.2022 - 00:37 Sky Surfer Not maxxed: R2,R4.

Easy Grinds:
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR

Gem Target: Blade R5
13157552482
61 12.596
(12.596)
3.314
(3.449)
690
(704)
163
(166)
100
(105)
198
(202)
11
(11)
15
(15)
atk
cd
atk
44,8k
(45.4k)
134.61 139.58 5 19.03.2022 - 00:37 Joker Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Blade CR
4890467615
62 32.146
(34.192)
1.868
(1.946)
1.261
(1.375)
210
(215)
29
(29)
50
(50)
50
(50)
46
(46)
spd
atk
hp
178,5k
(203.5k)
141.82 152.21 10 19.03.2022 - 00:37 Onimusha Hard Grinds:
Revenge ATK%
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire DEF%
Revenge DEF%

Gem Target: Vampire R1
Revenge R5
12367387825
63 47.758
(49.301)
831
(863)
1.302
(1.509)
193
(201)
26
(26)
63
(63)
10
(10)
99
(99)
hp
hp
hp
272,1k
(316.6k)
140.84 151.95 11 19.03.2022 - 00:37 Giant Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+
Will ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
10327234082
64 38.439
(40.363)
1.107
(1.157)
1.676
(1.788)
175
(183)
43
(45)
54
(54)
8
(8)
49
(51)
hp
hp
def
269,3k
(298.6k)
111.88 121.98 10 19.03.2022 - 00:37 Demon Open Slots: R1,A2.
9422281646
65 20.599
(20.945)
744
(786)
1.030
(1.173)
197
(198)
15
(15)
50
(50)
41
(44)
23
(23)
spd
hp
def
97,7k
(109.9k)
63.01 70.27 7 19.03.2022 - 00:37 Mermaid Open Slots.
8734700447
66 8.895
(8.895)
747
(747)
637
(637)
112
(112)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


30,0k
(30.0k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:37 Sniper Mk.I Not runed.
7807444843
67 32.827
(34.925)
885
(943)
1.817
(2.004)
223
(234)
36
(36)
56
(56)
36
(39)
57
(57)
spd
def
hp
246,2k
(284.8k)
141.37 154.91 14 19.03.2022 - 00:37 Harp Magician Easy Grinds:
Violent ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ACC,SPD+

Gem Target: Violent R4
13432847513
68 16.883
(18.340)
3.347
(3.421)
621
(621)
122
(128)
101
(101)
233
(235)
17
(17)
15
(15)
atk
cd
atk
55,9k
(60.8k)
137.79 143.85 6 19.03.2022 - 00:37 Joker Low Eff: R2

Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade HP%
Rage HP%,HP+
5036628191
69 40.603
(42.221)
1.108
(1.170)
1.356
(1.528)
188
(194)
21
(21)
57
(57)
40
(40)
36
(36)
hp
hp
hp
239,0k
(273.9k)
133.59 144.53 11 19.03.2022 - 00:37 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Destroy ATK%,DEF%
Revenge DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy HP%
12411008826
70 23.878
(24.570)
675
(709)
814
(878)
120
(124)
25
(25)
67
(67)
6
(6)
15
(15)

hp
95,2k
(103.5k)
35.74 40.57 5 19.03.2022 - 00:37 Warbear Open Slots.
10650814300
71 28.851
(32.436)
872
(872)
2.875
(2.923)
184
(203)
52
(52)
50
(50)
30
(33)
62
(64)
def
def
def
323,2k
(368.8k)
143.44 156.13 13 19.03.2022 - 00:37 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy HP%,SPD+
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC
Destroy SPD+
9837396864
72 26.249
(27.781)
1.756
(1.975)
1.177
(1.275)
198
(212)
77
(81)
140
(140)
20
(20)
23
(23)
spd
cd
hp
138,1k
(155.6k)
148.65 164.69 16 19.03.2022 - 00:37 Rakshasa Easy Grinds:
Violent ATK%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%
Violent DEF%,SPD+
8746029733
73 11.747
(11.952)
834
(834)
787
(805)
117
(121)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
30
(30)


45,7k
(47.3k)
21.28 23.37 2 19.03.2022 - 00:37 Sylph Open Slots.
7942197478
74 42.308
(43.645)
1.490
(1.609)
1.198
(1.274)
208
(214)
71
(71)
55
(55)
0
(0)
40
(40)
hp
hp
hp
225,6k
(244.4k)
151.08 160.30 9 19.03.2022 - 00:37 Barbaric King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
5174688290
75 38.515
(39.390)
1.433
(1.669)
1.534
(1.611)
191
(203)
19
(19)
50
(50)
24
(24)
32
(32)
hp
hp
hp
250,7k
(267.0k)
139.18 152.35 13 19.03.2022 - 00:37 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Shield ATK%
Revenge ATK%

Hard Grinds:
Shield DEF%

Hard Re-Gems:
Shield SPD+
Revenge SPD+
12676525216
76 27.407
(28.756)
2.114
(2.190)
1.018
(1.060)
231
(233)
60
(63)
142
(142)
44
(47)
29
(29)
spd
cd
atk
128,9k
(139.5k)
143.45 150.56 7 19.03.2022 - 00:37 Hell Lady Hard Grinds:
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
5897525992
77 10.215
(10.215)
637
(637)
494
(494)
105
(105)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


29,3k
(29.3k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:37 Penguin Knight Not runed.
2020809871
78 31.669
(35.218)
812
(928)
1.247
(1.381)
159
(170)
23
(23)
63
(63)
116
(116)
42
(42)
hp
hp
acc
174,3k
(210.4k)
105.65 121.23 16 19.03.2022 - 00:37 Dryad Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Fight ATK+,DEF%,DEF+,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Focus ATK%
Fight SPD+
10767991988
79 35.616
(38.416)
1.434
(1.495)
1.100
(1.244)
223
(228)
15
(15)
59
(59)
78
(83)
68
(68)
spd
hp
acc
177,7k
(211.1k)
140.33 152.87 13 19.03.2022 - 00:37 Art Master Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
9912909972
80 24.090
(25.881)
2.367
(2.464)
1.024
(1.045)
188
(193)
70
(73)
206
(206)
0
(0)
52
(52)
atk
cd
atk
113,8k
(124.2k)
144.84 152.96 8 19.03.2022 - 00:37 Lightning Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Will ATK%,HP%
Rage ATK%,HP%,HP+
8800044204
81 25.883
(27.647)
987
(1.043)
2.720
(2.804)
199
(207)
79
(81)
144
(144)
0
(0)
15
(15)
def
cd
def
275,9k
(302.8k)
156.04 165.05 9 19.03.2022 - 00:37 Druid Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
7977441800
82 23.761
(25.733)
2.400
(2.493)
1.343
(1.418)
145
(151)
83
(83)
140
(140)
16
(19)
19
(19)
atk
cd
atk
138,8k
(157.0k)
144.56 154.73 10 19.03.2022 - 00:37 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Will HP%
Destroy HP%
Despair ATK%,HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ACC
Will DEF%
6123516140
83 9.555
(9.555)
900
(900)
439
(439)
103
(103)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


25,6k
(25.6k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:37 Pierret Not runed.
12828076785
84 32.455
(35.818)
900
(1.016)
1.835
(1.878)
248
(264)
45
(45)
124
(137)
32
(32)
15
(15)
spd
cd
def
245,4k
(276.3k)
131.91 148.24 16 19.03.2022 - 00:37 Griffon Not maxxed: R1,R4.

Easy Grinds:
Swift ATK%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
Guard HP+

Gem Target: Swift R4
2096188905
85 25.392
(29.122)
953
(972)
1.280
(1.321)
293
(297)
79
(79)
50
(50)
95
(95)
30
(30)
spd
cr
acc
142,7k
(167.8k)
135.96 144.39 8 19.03.2022 - 00:37 Dryad Easy Grinds:
Swift HP+

Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
10767991991
86 22.119
(25.911)
1.183
(1.340)
1.890
(2.087)
226
(234)
36
(40)
156
(156)
70
(70)
29
(29)
spd
cd
def
171,5k
(218.8k)
137.19 155.95 19 19.03.2022 - 00:37 Slayer Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Swift HP%

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%
Will ATK%,DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Swift ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR
9985284217
87 26.414
(28.613)
984
(1.021)
1.117
(1.274)
179
(191)
20
(20)
57
(57)
24
(24)
23
(23)

hp
133,4k
(160.2k)
73.23 84.83 12 19.03.2022 - 00:37 Fairy King Open Slots: R2,R6.
Not maxxed: A2.
9114084260
88 26.692
(28.060)
999
(1.083)
2.194
(2.237)
150
(170)
31
(31)
50
(50)
10
(10)
62
(62)
def

def
235,4k
(251.7k)
112.08 123.61 12 19.03.2022 - 00:37 Gargoyle Open Slots: R4,A1.
Not maxxed: R1,R3.
8053978301
89 35.854
(38.172)
1.052
(1.150)
1.430
(1.566)
210
(225)
21
(21)
54
(54)
31
(34)
92
(105)
hp
hp
res
220,3k
(252.7k)
139.08 155.44 16 19.03.2022 - 00:37 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
Will ACC,HP%
8188388174
90 21.360
(23.424)
1.233
(1.309)
1.646
(1.719)
197
(200)
36
(36)
57
(57)
87
(90)
27
(27)
spd

def
147,4k
(167.6k)
99.88 108.19 8 19.03.2022 - 00:37 Desert Queen Open Slots: R4,A1,A2.
Not maxxed: R5.
7635281890
91 35.616
(38.942)
1.119
(1.165)
1.981
(2.145)
201
(213)
20
(20)
55
(55)
24
(29)
52
(52)
spd
hp
def
287,5k
(336.8k)
133.58 147.81 14 19.03.2022 - 00:37 Totemist Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC,HP+
12847255965
92 18.185
(20.938)
709
(709)
1.378
(1.399)
143
(148)
30
(30)
60
(60)
0
(0)
23
(26)

def
108,4k
(126.4k)
53.46 59.98 7 19.03.2022 - 00:37 Undine Open Slots.
2634369942
93 10.380
(10.380)
681
(681)
704
(704)
104
(104)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


37,4k
(37.4k)
3.08 3.08 0 19.03.2022 - 00:37 Neostone Agent Open Slots.
11914040077
94 10.941
(11.475)
1.502
(1.509)
672
(726)
142
(143)
37
(37)
57
(60)
6
(6)
15
(15)


atk
38,2k
(42.2k)
41.55 45.14 4 19.03.2022 - 00:37 Kung Fu Girl Open Slots.
10019998278
95 34.648
(36.404)
2.030
(2.182)
1.316
(1.427)
233
(237)
42
(44)
50
(50)
40
(40)
20
(20)
atk
hp
hp
199,1k
(223.3k)
147.99 159.01 11 19.03.2022 - 00:37 Oracle Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Will R4
9114210381
96 30.950
(34.031)
2.009
(2.102)
1.449
(1.717)
110
(111)
106
(106)
143
(143)
27
(27)
60
(60)
hp
cd
atk
192,2k
(243.3k)
147.43 162.14 15 19.03.2022 - 00:37 Dragon Knight Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Endure DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Endure HP%
Violent DEF%,HP%
8406044464
97 14.229
(15.117)
807
(836)
2.423
(2.492)
142
(146)
57
(59)
125
(125)
5
(5)
54
(54)
def

def
136,9k
(149.1k)
111.85 117.99 6 19.03.2022 - 00:37 Living Armor Open Slots: R4.
7758789729
98 31.523
(32.868)
1.587
(1.703)
1.195
(1.287)
309
(310)
39
(41)
137
(137)
32
(32)
46
(46)
spd
cd
hp
167,8k
(185.5k)
148.57 157.09 9 19.03.2022 - 00:37 Polar Queen Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Swift ATK%
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
13072395037
99 52.244
(55.772)
1.007
(1.058)
1.211
(1.332)
197
(208)
54
(54)
54
(54)
47
(47)
23
(23)
hp
hp
hp
281,0k
(323.6k)
138.79 151.10 12 19.03.2022 - 00:37 Beast Monk Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP+
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge DEF%
Violent HP%,SPD+
3791157519
100 27.066
(28.496)
1.079
(1.151)
1.930
(2.034)
162
(184)
64
(67)
75
(75)
51
(53)
68
(68)
spd
hp
def
213,7k
(235.3k)
130.70 144.24 14 19.03.2022 - 00:37 Panda Warrior Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Revenge DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Violent SPD+
11945398222
101 41.217
(43.993)
1.221
(1.299)
1.695
(1.994)
196
(214)
26
(26)
50
(50)
27
(27)
50
(50)
spd
hp
hp
291,5k
(357.2k)
139.75 157.95 18 19.03.2022 - 00:37 Paladin Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,SPD+
Will ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent SPD+
10162864464
102 11.563
(13.704)
2.090
(2.091)
573
(584)
124
(129)
52
(52)
85
(89)
7
(7)
27
(27)
atk

atk
36,4k
(43.6k)
74.02 80.74 7 19.03.2022 - 00:36 Hellhound Open Slots: R4,R5,A1,A2.
5027978946
103 25.374
(27.145)
1.690
(1.786)
1.710
(1.800)
252
(256)
28
(28)
67
(67)
69
(73)
22
(22)
spd
atk
def
180,8k
(202.0k)
144.59 153.99 9 19.03.2022 - 00:36 Striker Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Despair ATK%,HP+
Will ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
10874744826
104 13.200
(13.200)
484
(484)
483
(483)
91
(91)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


37,4k
(37.4k)
6.91 6.91 0 19.03.2022 - 00:36 Garuda Open Slots.
2026734298
105 34.665
(37.052)
1.423
(1.515)
1.412
(1.459)
253
(256)
25
(25)
50
(50)
13
(17)
53
(53)
spd
def
hp
210,8k
(231.4k)
139.23 148.34 9 19.03.2022 - 00:36 String Master Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%

Hard Re-Gems:
Energy ACC
9512757929
106 23.269
(25.282)
1.447
(1.505)
1.309
(1.434)
290
(294)
20
(20)
57
(57)
53
(58)
29
(29)
spd
atk
x
133,1k
(155.7k)
125.83 136.22 10 19.03.2022 - 00:36 Brownie Magician Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift ACC,ATK%,DEF%
8943952336
107 35.378
(36.931)
934
(969)
1.568
(1.741)
260
(269)
32
(32)
61
(61)
7
(7)
59
(59)
spd
hp
hp
234,5k
(267.1k)
127.84 138.33 10 19.03.2022 - 00:36 Mermaid Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Endure DEF%
Energy HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
Endure HP%,SPD+
8228171418
108 50.077
(51.104)
1.140
(1.188)
1.537
(1.597)
204
(217)
45
(47)
57
(57)
16
(18)
25
(25)
hp
hp
hp
326,5k
(343.9k)
145.20 154.15 9 19.03.2022 - 00:36 Warbear Open Slots: A1.

Ancient Gem Target: Nemesis R2
12629775079
109 14.138
(14.688)
2.975
(3.047)
1.119
(1.313)
147
(165)
78
(80)
178
(178)
13
(13)
15
(15)
atk
cd
atk
71,5k
(84.2k)
135.44 149.47 14 19.03.2022 - 00:36 Homunculus(Attack) Not maxxed: A2.
Low Eff: R6

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard DEF%
Endure DEF%
Violent DEF%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R4,R6
6810842636
110 35.246
(36.986)
862
(898)
1.182
(1.315)
211
(222)
19
(19)
57
(57)
55
(55)
122
(123)
spd
hp
res
186,0k
(212.4k)
136.63 147.71 11 19.03.2022 - 00:36 Battle Mammoth Hard Grinds:
Endure ATK%,DEF%,HP%
Shield DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%

Gem Target: Endure R1
11653737038
111 23.390
(24.961)
2.044
(2.137)
1.053
(1.125)
225
(236)
49
(57)
160
(160)
44
(44)
22
(22)
spd
cd
atk
112,9k
(126.7k)
141.90 154.26 12 19.03.2022 - 00:36 Beast Rider Open Slots: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Violent R6
11789105847
112 40.926
(43.808)
899
(944)
1.491
(1.736)
222
(232)
15
(15)
50
(50)
15
(19)
105
(105)
spd
hp
hp
260,2k
(316.1k)
135.93 151.07 15 19.03.2022 - 00:36 Unicorn Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ACC,DEF%
Violent ATK%,HP%
5200817282
113 37.428
(39.003)
1.245
(1.367)
1.292
(1.378)
244
(249)
20
(20)
50
(50)
43
(43)
75
(77)
spd
hp
hp
211,9k
(232.6k)
135.82 145.37 10 19.03.2022 - 00:36 Slayer Hard Grinds:
Will ATK%
Revenge DEF%,HP%,SPD+
10901484547
114 28.950
(31.519)
1.169
(1.267)
1.503
(1.681)
185
(193)
45
(49)
142
(142)
5
(5)
59
(59)
hp
cd
hp
185,3k
(221.4k)
126.18 141.91 16 19.03.2022 - 00:36 Kung Fu Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: R5,A2.

Hard Grinds:
Endure HP%
Guard DEF%,SPD+
Energy HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
Energy HP%

Gem Target: Energy R3
2760477083
115 19.474
(21.025)
3.232
(3.273)
1.174
(1.269)
204
(215)
27
(27)
55
(55)
28
(33)
52
(52)
atk
atk
atk
102,2k
(117.4k)
143.74 154.39 11 19.03.2022 - 00:36 Kobold Bomber Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Will SPD+
Fatal ACC,HP%
9742990036
116 22.318
(24.430)
1.028
(1.080)
1.186
(1.218)
169
(170)
51
(57)
151
(151)
0
(0)
57
(57)
spd
cd
118,1k
(132.0k)
92.53 99.96 7 19.03.2022 - 00:36 Valkyrja Open Slots: R1,R6.
9002127878
117 19.422
(20.226)
2.059
(2.161)
1.293
(1.358)
230
(239)
56
(56)
75
(78)
30
(33)
21
(21)
spd
def
atk
110,0k
(119.2k)
125.93 135.42 9 19.03.2022 - 00:36 Succubus Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Guard ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Fatal ACC,CD
8230994121
118 25.016
(27.575)
991
(1.078)
2.534
(2.598)
201
(207)
84
(84)
54
(54)
36
(36)
22
(22)
def
cr
def
250,4k
(282.2k)
146.99 157.92 11 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%
Guard HP%
13016901835
119 30.017
(32.093)
934
(962)
1.960
(2.081)
228
(237)
31
(31)
50
(50)
65
(70)
42
(42)
spd
hp
def
240,1k
(270.3k)
128.33 138.25 10 19.03.2022 - 00:36 Dragon Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+
Guard ATK%,DEF%,DEF+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
Violent SPD+
7582196579
120 19.658
(22.383)
2.333
(2.443)
1.232
(1.339)
158
(168)
70
(70)
142
(145)
28
(28)
15
(15)
atk
cd
atk
107,2k
(130.4k)
137.37 151.41 14 19.03.2022 - 00:36 Boomerang Warrior Easy Grinds:
Will HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%
Will HP%,SPD+
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will CD

Gem Target: Will R1
Shield R6
7582844815
121 10.050
(10.050)
714
(714)
648
(648)
104
(104)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


34,3k
(34.3k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:36 Fairy Not runed.
11928312015
122 25.121
(27.099)
2.068
(2.178)
1.323
(1.444)
256
(264)
104
(105)
50
(50)
32
(32)
28
(28)
spd
cr
atk
145,0k
(167.9k)
155.53 166.81 11 19.03.2022 - 00:36 Monkey King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
5224875666
123 28.818
(31.128)
1.322
(1.411)
993
(1.083)
189
(204)
67
(67)
145
(145)
41
(41)
23
(23)
spd
cd
hp
133,0k
(153.5k)
114.47 126.50 12 19.03.2022 - 00:36 Dragon Knight Open Slots: R3.
Not maxxed: A2.
11075962679
124 16.357
(17.779)
2.594
(2.734)
687
(687)
253
(259)
82
(84)
175
(178)
0
(0)
15
(15)
spd
cd
atk
58,0k
(63.0k)
136.19 144.70 9 19.03.2022 - 00:36 Ninja Hard Grinds:
Blade SPD+
Swift ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade CD

Gem Target: Swift R1
2790159730
125 18.264
(19.846)
969
(988)
3.105
(3.216)
161
(164)
56
(60)
158
(158)
29
(29)
29
(29)
def
cd
def
219,3k
(246.0k)
134.99 143.05 8 19.03.2022 - 00:36 Inugami Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CR
9933499634
126 38.354
(41.553)
957
(994)
1.610
(1.739)
230
(233)
20
(24)
50
(50)
30
(30)
105
(107)
spd
hp
hp
259,8k
(300.3k)
130.63 141.09 10 19.03.2022 - 00:36 Archangel Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Nemesis ATK%
Focus DEF%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%

Ancient Re-Gems:
Endure HP%

Gem Target: Nemesis R4
9047083686
127 15.405
(15.707)
864
(914)
1.273
(1.305)
147
(148)
33
(33)
55
(55)
0
(0)
36
(36)


def
86,2k
(89.6k)
56.94 59.90 3 19.03.2022 - 00:36 Fairy Open Slots.
8406023210
128 21.635
(24.794)
2.215
(2.278)
980
(1.021)
190
(193)
112
(112)
57
(60)
13
(16)
15
(15)
spd
cr
atk
98,9k
(116.9k)
103.56 112.85 9 19.03.2022 - 00:36 Art Master Open Slots: R5,A1.
Not maxxed: A2.
13157589151
129 17.671
(19.154)
2.002
(2.103)
1.237
(1.336)
177
(189)
72
(72)
147
(150)
52
(52)
15
(15)
atk
cd
atk
96,7k
(111.4k)
143.00 154.87 12 19.03.2022 - 00:36 Magic Knight Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1.

Hard Grinds:
Revenge SPD+
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CD
Revenge SPD+
13563034303
130 16.027
(16.731)
2.296
(2.398)
1.038
(1.073)
245
(257)
100
(103)
150
(151)
67
(67)
19
(19)
spd
cd
atk
76,5k
(81.9k)
142.91 150.73 8 19.03.2022 - 00:36 Sea Emperor Hard Grinds:
Blade HP%
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR,SPD+
7688151792
131 10.875
(10.875)
516
(516)
571
(571)
99
(99)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


34,1k
(34.1k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:36 Battle Mammoth Not runed.
11995694121
132 28.334
(30.800)
2.643
(2.684)
1.232
(1.277)
208
(216)
25
(25)
67
(67)
18
(18)
48
(48)
atk
atk
atk
154,5k
(172.8k)
140.30 148.58 8 19.03.2022 - 00:36 Sky Dancer Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%
Fatal DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%

Gem Target: Fatal R5
5404704819
133 39.247
(41.329)
1.535
(1.614)
1.254
(1.359)
210
(219)
32
(32)
54
(54)
24
(24)
60
(60)
hp
hp
hp
217,0k
(243.7k)
136.55 147.65 11 19.03.2022 - 00:36 Onimusha Not maxxed: A1,A2.

Hard Grinds:
Endure DEF%

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Endure DEF%,HP%
11146066336
134 26.273
(28.763)
1.454
(1.619)
1.581
(1.712)
273
(277)
21
(21)
54
(54)
26
(26)
22
(22)
spd
def
hp
175,3k
(205.1k)
147.66 161.13 13 19.03.2022 - 00:36 Jack-o'-lantern Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent DEF%,HP%
3042070211
135 16.813
(17.999)
1.198
(1.313)
3.099
(3.147)
161
(166)
64
(68)
65
(67)
62
(64)
15
(15)
def
def
def
201,5k
(218.8k)
133.65 143.20 10 19.03.2022 - 00:36 Inugami Hard Grinds:
Swift ATK%
Shield SPD+
Focus ATK%,HP%
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Focus ATK%

Gem Target: Focus R2
9933975860
136 42.137
(44.459)
1.167
(1.281)
1.258
(1.347)
214
(224)
37
(37)
50
(50)
79
(79)
22
(22)
hp
hp
hp
233,6k
(260.3k)
142.65 154.83 12 19.03.2022 - 00:36 Pirate Captain Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Vampire DEF%
Swift HP%
Shield SPD+
Will DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will HP%
Vampire SPD+
9114020247
137 17.806
(21.084)
1.596
(1.683)
737
(839)
174
(175)
65
(65)
130
(130)
44
(44)
15
(15)
spd
cd
atk
66,2k
(85.9k)
95.22 106.23 11 19.03.2022 - 00:36 Barbaric King Open Slots: R3,R5.
8548212720
138 25.796
(28.580)
1.446
(1.446)
1.797
(1.912)
215
(224)
47
(50)
60
(60)
67
(67)
15
(15)
spd
def
atk
191,7k
(223.8k)
132.69 143.50 11 19.03.2022 - 00:36 Phantom Thief Open Slots: A1.
Low Eff: R2

Hard Grinds:
Energy DEF%
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Energy CR,DEF%
Guard HP%,SPD+
7790927566
139 21.617
(23.970)
1.255
(1.313)
2.125
(2.177)
138
(143)
31
(31)
63
(63)
6
(6)
28
(28)

def
def
185,4k
(210.0k)
96.92 105.03 8 19.03.2022 - 00:36 Howl Open Slots: R2,A1,A2.
11998893485
140 21.710
(23.102)
2.253
(2.354)
1.063
(1.104)
156
(166)
82
(85)
221
(225)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
105,5k
(115.6k)
143.01 153.59 11 19.03.2022 - 00:36 Chakram Dancer Hard Grinds:
Rage DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Rage CD
5762380229
141 28.457
(30.002)
1.637
(1.720)
1.788
(1.816)
247
(251)
89
(92)
50
(50)
58
(58)
36
(36)
spd
cr
def
210,5k
(224.9k)
159.17 166.15 7 19.03.2022 - 00:36 Oracle Hard Re-Gems:
Will HP%
11177957951
142 30.977
(32.918)
1.168
(1.230)
1.314
(1.489)
221
(233)
21
(21)
62
(62)
14
(14)
49
(51)
spd
hp
hp
177,8k
(209.1k)
122.20 135.48 13 19.03.2022 - 00:36 Neostone Agent Easy Grinds:
Violent HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Energy DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
3500216606
143 23.227
(25.418)
1.001
(1.052)
3.108
(3.207)
158
(165)
58
(58)
57
(60)
19
(24)
19
(19)
def
def
def
279,1k
(314.3k)
125.45 136.38 11 19.03.2022 - 00:36 Inugami Low Eff: R4

Easy Grinds:
Determination DEF+,HP+

Hard Grinds:
Blade HP%
Destroy HP%
Determination ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Determination ACC
Blade CD
9973065991
144 30.673
(33.168)
1.137
(1.166)
1.265
(1.404)
235
(241)
27
(30)
50
(50)
73
(73)
30
(30)
spd
def
hp
170,8k
(200.8k)
127.46 139.10 12 19.03.2022 - 00:36 Sylph Easy Grinds:
Despair HP+

Hard Grinds:
Focus DEF+,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CR,DEF%
9155307292
145 21.745
(23.538)
3.137
(3.221)
885
(933)
216
(226)
46
(54)
61
(61)
41
(41)
30
(30)
spd
atk
atk
92,1k
(103.7k)
143.04 154.22 11 19.03.2022 - 00:36 Joker Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Fatal ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,DEF%

Gem Target: Will R4
9284790628
146 24.826
(27.001)
2.493
(2.666)
1.224
(1.319)
176
(179)
28
(33)
214
(217)
18
(18)
15
(15)
hp
cd
atk
134,7k
(155.4k)
147.24 160.60 13 19.03.2022 - 00:36 Martial Cat Low Eff: R6

Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR,HP%
8548214154
147 23.991
(26.183)
1.158
(1.231)
1.432
(1.544)
304
(308)
20
(20)
50
(50)
93
(93)
31
(31)
spd
x
acc
147,6k
(171.3k)
132.24 142.04 10 19.03.2022 - 00:36 Brownie Magician Low Eff: R2

Hard Grinds:
Endure ATK%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
7926876344
148 21.385
(24.305)
1.089
(1.212)
1.427
(1.658)
216
(223)
22
(22)
50
(50)
11
(11)
46
(46)
spd

def
131,2k
(168.7k)
89.57 105.63 16 19.03.2022 - 00:36 Howl Open Slots: R4,A1,A2.
Not maxxed: R5,R6.
12150811614
149 17.316
(18.055)
2.409
(2.520)
870
(918)
224
(233)
74
(74)
182
(188)
25
(25)
29
(29)
spd
cd
atk
72,5k
(78.6k)
138.21 147.34 9 19.03.2022 - 00:36 Assassin Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
Fatal ATK%,CD
6022241728
150 19.425
(20.480)
2.619
(2.744)
652
(652)
233
(238)
70
(70)
190
(190)
0
(0)
22
(22)
spd
cd
atk
66,5k
(70.1k)
138.28 143.99 6 19.03.2022 - 00:36 Pierret Open Slots: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Fatal HP%
3979697563
151 45.528
(47.953)
1.293
(1.412)
1.150
(1.252)
226
(230)
49
(53)
56
(56)
18
(18)
25
(25)
spd
hp
hp
235,2k
(264.8k)
142.29 154.31 12 19.03.2022 - 00:36 Werewolf Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CR,DEF%,HP%
10225545635
152 47.357
(48.733)
1.234
(1.313)
1.145
(1.317)
215
(223)
35
(35)
54
(54)
28
(30)
28
(28)
hp
hp
hp
243,8k
(280.2k)
139.66 152.07 12 19.03.2022 - 00:36 Werewolf Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
9472886339
153 50.750
(52.855)
1.240
(1.344)
1.368
(1.582)
199
(211)
15
(15)
50
(50)
57
(57)
28
(28)
hp
hp
hp
300,8k
(352.9k)
139.59 154.52 15 19.03.2022 - 00:36 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+
8565288342
154 47.737
(49.262)
726
(783)
1.473
(1.641)
162
(170)
21
(21)
50
(50)
8
(8)
100
(107)
hp
hp
hp
300,5k
(339.1k)
122.56 134.10 12 19.03.2022 - 00:36 Epikion Priest Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Endure HP%
Energy ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Energy DEF%
Endure SPD+

Hard Re-Gems:
Energy HP+,RES
8153783659
155 24.313
(26.988)
975
(1.006)
2.412
(2.453)
184
(189)
71
(74)
55
(55)
45
(45)
15
(15)
def
def
def
233,0k
(262.5k)
139.87 148.82 9 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Destroy HP%
Revenge HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Destroy HP%
12304344510
156 21.914
(24.089)
2.338
(2.543)
996
(1.020)
216
(225)
82
(83)
171
(171)
8
(8)
15
(15)
spd
cd
atk
101,4k
(113.5k)
151.16 162.42 11 19.03.2022 - 00:36 Ifrit Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
6099838234
157 34.329
(36.069)
1.560
(1.698)
1.852
(1.931)
168
(179)
41
(41)
50
(50)
45
(45)
69
(71)
spd
hp
def
261,7k
(284.9k)
143.12 154.56 11 19.03.2022 - 00:36 Occult Girl Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Will R3
11502411084
158 32.978
(34.263)
1.383
(1.498)
1.614
(1.750)
197
(203)
50
(50)
50
(50)
55
(55)
62
(62)
spd
hp
hp
223,9k
(248.9k)
147.78 158.68 11 19.03.2022 - 00:36 Lich Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%

Ancient Grinds:
Nemesis ATK%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+

Gem Target: Nemesis R1
4230310430
159 20.387
(22.289)
2.305
(2.427)
832
(849)
269
(272)
34
(34)
179
(179)
13
(13)
19
(19)
spd
cd
atk
82,6k
(91.6k)
138.45 145.81 7 19.03.2022 - 00:36 Martial Cat Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Revenge HP%
Guard HP%
10386063736
160 36.490
(38.720)
853
(853)
1.669
(1.849)
202
(209)
26
(26)
50
(50)
12
(12)
144
(147)
hp
hp
res
254,8k
(294.7k)
139.15 149.25 10 19.03.2022 - 00:36 Howl Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent DEF%,HP%,RES
10637771371
161 25.567
(27.756)
1.058
(1.156)
2.301
(2.342)
169
(175)
84
(84)
74
(74)
37
(37)
33
(33)
def
cr
def
235,1k
(259.2k)
150.87 160.92 10 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Hard Grinds:
Destroy HP%
Vampire DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire ATK%
Destroy SPD+
9512752870
162 17.024
(19.791)
2.316
(2.389)
843
(927)
151
(159)
76
(79)
153
(153)
43
(43)
38
(39)
atk
cd
atk
69,6k
(86.8k)
130.92 143.39 12 19.03.2022 - 00:36 Chakram Dancer Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent DEF+,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Endure HP%
Blade SPD+
Violent ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Blade R1
Violent R4
8731021738
163 13.528
(13.998)
2.134
(2.269)
891
(908)
186
(190)
96
(96)
105
(105)
10
(10)
15
(15)
spd

atk
57,6k
(60.4k)
102.68 108.31 6 19.03.2022 - 00:36 Sniper Mk.I Open Slots: R4,A1.
8196427275
164 34.457
(37.596)
1.201
(1.243)
1.765
(1.882)
228
(232)
22
(24)
152
(152)
49
(49)
20
(20)
spd
cd
hp
252,1k
(290.5k)
128.45 139.17 11 19.03.2022 - 00:36 Sky Surfer Hard Grinds:
Shield DEF%,HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield HP%
Nemesis HP%
12477121426
165 17.638
(18.807)
2.949
(3.037)
947
(1.005)
152
(163)
85
(87)
181
(181)
35
(35)
28
(33)
atk
cd
atk
78,6k
(87.6k)
128.66 138.82 10 19.03.2022 - 00:36 Phoenix Easy Grinds:
Destroy DEF+
Energy SPD+

Hard Grinds:
Focus SPD+
Energy ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Energy RES
Focus HP%,SPD+
6136638112
166 12.345
(12.345)
637
(637)
681
(681)
100
(100)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


43,5k
(43.5k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:36 Unicorn Not runed.
11516266112
167 19.542
(21.734)
1.355
(1.536)
764
(793)
251
(259)
76
(76)
146
(150)
83
(83)
31
(31)
spd
cd
acc
74,5k
(85.1k)
143.97 155.73 12 19.03.2022 - 00:36 Pirate Captain Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Shield SPD+
Violent ATK%,ATK+,DEF+,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield CD
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Violent R2
4890476967
168 14.389
(15.212)
2.573
(2.695)
786
(802)
220
(224)
105
(108)
162
(164)
7
(7)
21
(21)
spd
cd
atk
56,0k
(60.0k)
140.29 146.49 6 19.03.2022 - 00:34 Ninja Hard Grinds:
Vampire ATK%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Vampire CR
8413224737
169 31.073
(34.043)
1.090
(1.123)
1.347
(1.458)
218
(223)
15
(15)
50
(50)
84
(91)
133
(133)
spd
hp
res
181,9k
(212.5k)
130.49 141.80 11 19.03.2022 - 00:34 Occult Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Despair ACC,DEF%
7635168260
170 10.050
(10.050)
845
(845)
626
(626)
105
(105)
15
(15)
50
(50)
25
(25)
15
(15)


33,5k
(33.5k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:34 Sky Surfer Not runed.
12477088119
171 38.970
(41.112)
1.083
(1.119)
1.184
(1.359)
209
(217)
43
(50)
130
(130)
16
(16)
27
(27)
hp
cd
hp
205,9k
(242.4k)
143.86 157.65 14 19.03.2022 - 00:34 Anubis Hard Grinds:
Will HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%,HP%
5420185102
172 23.644
(26.343)
2.956
(3.053)
1.157
(1.277)
221
(230)
20
(20)
66
(66)
45
(45)
23
(23)
atk
atk
atk
122,7k
(147.8k)
155.44 168.90 13 19.03.2022 - 00:34 Onimusha Hard Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%
11146254826
173 19.802
(22.145)
692
(722)
618
(670)
148
(156)
15
(15)
54
(54)
21
(21)
20
(20)
spd

hp
65,4k
(77.2k)
31.96 40.00 8 19.03.2022 - 00:34 Sylph Open Slots.
3591181568
174 12.196
(13.158)
1.359
(1.359)
733
(752)
123
(124)
21
(24)
50
(50)
25
(25)
15
(15)


atk
45,2k
(49.6k)
24.61 27.69 3 19.03.2022 - 00:34 Ken Open Slots.
9998457514
175 10.050
(10.050)
527
(527)
615
(615)
98
(98)
30
(30)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


33,1k
(33.1k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:34 Frankenstein Not runed.
8942737181
176 19.618
(20.033)
963
(985)
966
(1.019)
127
(131)
37
(37)
50
(50)
6
(6)
15
(15)

hp
88,7k
(94.3k)
46.81 50.90 4 19.03.2022 - 00:34 Succubus Open Slots.
9319899850
177 21.207
(23.815)
1.724
(1.732)
1.229
(1.324)
204
(208)
75
(77)
152
(152)
31
(31)
22
(22)
spd
cd
atk
115,4k
(137.5k)
140.69 149.99 9 19.03.2022 - 00:34 Boomerang Warrior Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,SPD+
Despair DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
8571172694
178 10.050
(10.050)
745
(771)
1.646
(1.678)
124
(129)
54
(56)
104
(108)
8
(8)
20
(20)
def

69,4k
(70.5k)
63.50 68.05 5 19.03.2022 - 00:34 Frankenstein Open Slots.
7907433960
179 28.178
(30.287)
1.523
(1.613)
1.258
(1.385)
218
(229)
67
(71)
130
(130)
23
(23)
20
(20)
atk
cd
hp
156,2k
(181.3k)
133.95 146.85 13 19.03.2022 - 00:34 Monkey King Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%,CR,HP%,SPD+
12524003773
180 37.138
(39.519)
1.365
(1.509)
1.236
(1.359)
223
(231)
122
(124)
68
(68)
0
(0)
15
(15)
spd
cr
hp
203,0k
(233.0k)
140.69 153.44 13 19.03.2022 - 00:34 Unicorn Hard Grinds:
Shield DEF%,SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%
5539689176
181 11.256
(11.658)
483
(483)
1.198
(1.231)
118
(118)
21
(21)
50
(50)
0
(0)
19
(19)


60,0k
(63.5k)
19.12 20.51 1 19.03.2022 - 00:34 Gargoyle Open Slots.
11653728850
182 25.604
(27.851)
1.129
(1.228)
1.869
(1.966)
253
(261)
65
(69)
130
(130)
67
(69)
15
(15)
spd
cd
def
196,7k
(223.4k)
142.39 155.04 13 19.03.2022 - 00:34 Griffon Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Focus HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+
Blade ATK%,CR
3629489972
183 10.875
(10.875)
703
(703)
749
(749)
105
(105)
15
(15)
50
(50)
25
(25)
15
(15)


40,9k
(40.9k)
6.77 6.77 0 19.03.2022 - 00:34 Blade Dancer Open Slots.
10034512755
184 41.709
(43.558)
1.285
(1.365)
1.319
(1.455)
226
(231)
47
(52)
70
(70)
62
(62)
15
(15)
spd
hp
hp
240,1k
(271.5k)
144.52 155.61 11 19.03.2022 - 00:34 Slayer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%
10054986601
185 26.753
(27.079)
900
(977)
1.162
(1.241)
137
(140)
41
(41)
62
(62)
0
(0)
52
(52)
hp

hp
139,3k
(148.5k)
60.75 66.11 5 19.03.2022 - 00:34 Valkyrja Open Slots.
9422292031
186 20.728
(21.851)
2.700
(2.829)
1.031
(1.078)
132
(139)
66
(66)
242
(242)
6
(6)
15
(15)
atk
cd
atk
98,4k
(107.4k)
132.37 140.31 8 19.03.2022 - 00:34 Lightning Emperor Hard Grinds:
Rage ATK+,SPD+
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Rage ATK+,HP%
8648562219
187 33.360
(35.661)
806
(912)
1.435
(1.593)
137
(144)
20
(20)
56
(56)
23
(22)
43
(47)


hp
205,6k
(239.5k)
74.28 87.12 13 19.03.2022 - 00:34 Paladin Open Slots: R2,R4.
Not maxxed: R1.
7957049125
188 10.875
(10.875)
604
(604)
648
(648)
100
(100)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


37,1k
(37.1k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:34 Rune Hammer Blacksmith Not runed.
13171022913
189 11.535
(11.535)
549
(549)
659
(659)
107
(107)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


39,8k
(39.8k)
2.34 2.34 0 19.03.2022 - 00:34 String Master Not runed.
11654318084
190 36.727
(39.944)
996
(1.117)
1.292
(1.319)
237
(243)
21
(21)
61
(61)
27
(27)
103
(105)
spd
hp
hp
207,9k
(229.9k)
142.01 152.98 11 19.03.2022 - 00:34 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
3791168088
191 30.413
(31.797)
1.699
(1.878)
1.662
(1.731)
203
(210)
62
(64)
137
(140)
31
(31)
15
(15)
spd
cd
hp
211,6k
(228.9k)
154.67 166.14 11 19.03.2022 - 00:34 Ifrit Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CD
3800881554
192 24.892
(27.552)
1.504
(1.625)
1.196
(1.378)
164
(186)
28
(32)
56
(56)
109
(109)
20
(20)
spd
hp
acc
132,6k
(164.3k)
122.85 143.19 20 19.03.2022 - 00:34 Grim Reaper Not maxxed: R2,R3.
10170560779
193 29.658
(31.172)
1.268
(1.314)
1.231
(1.316)
271
(273)
34
(35)
57
(57)
106
(106)
28
(28)
spd
x
acc
161,6k
(179.1k)
132.30 139.04 7 19.03.2022 - 00:34 Pioneer Hard Grinds:
Despair ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
2587046250
194 11.831
(12.113)
940
(948)
688
(700)
145
(145)
30
(30)
56
(56)
0
(0)
15
(15)
spd

42,0k
(43.5k)
23.76 24.82 1 19.03.2022 - 00:34 Barbaric King Open Slots.
9552131744
195 10.050
(10.050)
659
(659)
648
(648)
106
(106)
15
(15)
50
(50)
0
(0)
15
(15)


34,3k
(34.3k)
0.00 0.00 0 19.03.2022 - 00:34 Brownie Magician Not runed.
8662545323
196 13.071
(14.059)
2.765
(2.929)
965
(994)
199
(206)
86
(90)
179
(183)
14
(14)
21
(21)
spd
cd
atk
59,0k
(64.9k)
138.85 148.97 10 19.03.2022 - 00:34 High Elemental Hard Grinds:
Shield ATK%
Will SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield CR
Will ATK%,SPD+
Blade CD,HP%
7977444063
197 17.574
(19.551)
2.613
(2.755)
700
(700)
211
(221)
106
(106)
189
(189)
7
(7)
20
(20)
atk
cd
atk
63,1k
(70.2k)
142.46 151.55 9 19.03.2022 - 00:34 Vampire Hard Grinds:
Swift HP%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade ATK%
Swift ATK%,HP%,SPD+
13269576911
198 41.746
(43.798)
1.236
(1.374)
975
(1.058)
168
(181)
64
(64)
165
(168)
25
(25)
20
(20)
hp
cd
hp
190,0k
(212.1k)
132.29 145.05 13 19.03.2022 - 00:34 Chimera Easy Grinds:
Will ATK+,DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Vampire ATK%,SPD+
Will ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Vampire HP%
5687336947
199 26.710
(28.186)
1.967
(2.119)
1.151
(1.199)
216
(223)
84
(87)
136
(140)