ΩMΞGA

Startseite » Player » Europe 2576511

ΩMΞGA's Profile [Europe]

  • Monster Box
  • Monster Details (Basic)
  • Monster Details
  • Development
Fire

5

4

3

2

Water

5

4

3

2

Wind

5

4

3

2

Light

5

4

3

2

Dark

5

4

3

Monstername, Family or To-Do's
# Monster Slots Max-Skill Score Maxaufsteigend sortieren Pull Date Data Age Family TO-DOs?
1 spd
cd
def
156.40 171.30 15 19.03.2022 Archangel Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Will SPD+
2 spd
cd
atk
157.73 169.15 11 16.04.2020 24.07.2022 Harp Magician Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Destroy HP%
3 spd
hp
hp
162.29 169.15 7 03.11.2018 24.07.2022 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ACC
4 spd
cd
hp
157.63 168.95 11 19.03.2022 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Nemesis HP%
Violent ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD,CR
5 atk
atk
atk
155.44 168.90 13 19.03.2022 Onimusha Hard Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%
6 spd
cd
atk
158.22 168.49 10 12.11.2020 03.04.2022 Beast Rider Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
7 spd
cr
atk
155.53 166.81 11 19.03.2022 Monkey King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
8 spd
cr
def
159.17 166.15 7 19.03.2022 Oracle Hard Re-Gems:
Will HP%
9 spd
cd
hp
154.67 166.14 11 19.03.2022 Ifrit Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CD
10 def
cd
def
156.04 165.05 9 19.03.2022 Druid Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
11 spd
cd
hp
148.65 164.69 16 19.03.2022 Rakshasa Easy Grinds:
Violent ATK%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%
Violent DEF%,SPD+
12 atk
cd
atk
152.68 163.30 11 19.03.2022 Phoenix Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR
Will CR
13 spd
hp
hp
154.98 163.06 8 21.03.2018 24.07.2022 Chakram Dancer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
14 spd
cd
atk
151.16 162.42 11 19.03.2022 Ifrit Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
15 atk
cd
atk
152.52 162.37 10 10.10.2021 03.04.2022 Anubis Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R4
16 hp
cd
atk
147.43 162.14 15 19.03.2022 Dragon Knight Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Endure DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Endure HP%
Violent DEF%,HP%
17 spd
def
hp
147.66 161.13 13 19.03.2022 Jack-o'-lantern Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent DEF%,HP%
18 def
cr
def
150.87 160.92 10 19.03.2022 Frankenstein Hard Grinds:
Destroy HP%
Vampire DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire ATK%
Destroy SPD+
19 hp
cd
atk
147.24 160.60 13 19.03.2022 Martial Cat Low Eff: R6

Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR,HP%
20 spd
hp
hp
146.58 160.36 14 19.03.2022 Fairy Queen Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Violent ATK%

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Violent HP%,HP+
21 spd
cr
hp
150.42 160.34 10 19.03.2022 Oracle Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
22 hp
hp
hp
151.08 160.30 9 19.03.2022 Barbaric King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
23 atk
atk
atk
147.26 159.13 12 19.03.2022 Onimusha Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent ATK+,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent ACC,CR
24 atk
hp
hp
147.99 159.01 11 19.03.2022 Oracle Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Will R4
25 spd
hp
hp
147.78 158.68 11 19.03.2022 Lich Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%

Ancient Grinds:
Nemesis ATK%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+

Gem Target: Nemesis R1
26 spd
cd
hp
145.82 158.58 13 19.03.2022 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
27 spd
hp
acc
148.25 158.25 10 19.03.2022 Cow Girl Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
28 spd
hp
hp
139.75 157.95 18 19.03.2022 Paladin Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,SPD+
Will ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent SPD+
29 def
cr
def
146.99 157.92 11 19.03.2022 Frankenstein Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%
Guard HP%
30 spd
cd
atk
146.05 157.90 12 19.03.2022 Chakram Dancer Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%
Will CD,SPD+
31 hp
hp
hp
145.03 157.78 13 19.03.2022 Giant Warrior Low Eff: R3

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent SPD+
32 hp
cd
hp
143.86 157.65 14 19.03.2022 Anubis Hard Grinds:
Will HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%,HP%
33 spd
cd
hp
148.57 157.09 9 19.03.2022 Polar Queen Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Swift ATK%
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
34 hp
hp
hp
143.87 156.48 13 19.03.2022 Giant Warrior Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Violent R6
35 atk
cd
atk
148.21 156.29 8 19.03.2022 Blade Dancer Hard Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
36 atk
cd
atk
147.04 156.21 9 19.03.2022 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis DEF%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD
37 def
def
def
143.44 156.13 13 19.03.2022 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy HP%,SPD+
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC
Destroy SPD+
38 spd
cd
def
137.19 155.95 19 19.03.2022 Slayer Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Swift HP%

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%
Will ATK%,DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Swift ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR
39 spd
cd
acc
141.43 155.77 14 19.03.2022 Cow Girl Not maxxed: R6.

Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP%
Violent ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R3,R4
40 spd
cd
acc
143.97 155.73 12 19.03.2022 Pirate Captain Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Shield SPD+
Violent ATK%,ATK+,DEF+,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield CD
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Violent R2
41 spd
cr
hp
146.97 155.66 9 19.03.2022 Cannon Girl Easy Grinds:
Swift DEF+

Hard Grinds:
Swift DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
42 spd
hp
hp
144.52 155.61 11 19.03.2022 Slayer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%
43 atk
cd
atk
144.50 155.56 11 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Blade ATK%
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CD
Blade DEF%
44 hp
hp
res
139.08 155.44 16 19.03.2022 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
Will ACC,HP%
45 spd
cd
def
142.39 155.04 13 19.03.2022 Griffon Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Focus HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+
Blade ATK%,CR
46 spd
def
hp
141.37 154.91 14 19.03.2022 Harp Magician Easy Grinds:
Violent ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ACC,SPD+

Gem Target: Violent R4
47 atk
cd
atk
143.00 154.87 12 19.03.2022 Magic Knight Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1.

Hard Grinds:
Revenge SPD+
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CD
Revenge SPD+
48 hp
hp
hp
142.65 154.83 12 19.03.2022 Pirate Captain Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Vampire DEF%
Swift HP%
Shield SPD+
Will DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will HP%
Vampire SPD+
49 atk
cd
atk
144.56 154.73 10 19.03.2022 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Will HP%
Destroy HP%
Despair ATK%,HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ACC
Will DEF%
50 spd
hp
def
143.12 154.56 11 19.03.2022 Occult Girl Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Will R3
51 hp
hp
hp
139.59 154.52 15 19.03.2022 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+
52 atk
atk
atk
143.74 154.39 11 19.03.2022 Kobold Bomber Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Will SPD+
Fatal ACC,HP%
53 spd
hp
hp
142.29 154.31 12 19.03.2022 Werewolf Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CR,DEF%,HP%
54 spd
cd
atk
141.90 154.26 12 19.03.2022 Beast Rider Open Slots: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Violent R6
55 spd
def
acc
143.06 154.25 11 19.03.2022 Horus Hard Grinds:
Revenge HP%
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
Revenge HP%
56 spd
cd
hp
144.59 154.22 10 19.03.2022 Beast Rider Hard Grinds:
Swift ATK%
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%,SPD+
Revenge ATK%,SPD+
57 spd
atk
atk
143.04 154.22 11 19.03.2022 Joker Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Fatal ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,DEF%

Gem Target: Will R4
58 hp
hp
hp
145.20 154.15 9 19.03.2022 Warbear Open Slots: A1.

Ancient Gem Target: Nemesis R2
59 spd
atk
def
144.59 153.99 9 19.03.2022 Striker Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Despair ATK%,HP+
Will ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
60 atk
cd
atk
143.01 153.59 11 19.03.2022 Chakram Dancer Hard Grinds:
Rage DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Rage CD
61 spd
cr
hp
140.69 153.44 13 19.03.2022 Unicorn Hard Grinds:
Shield DEF%,SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%
62 spd
hp
hp
142.01 152.98 11 19.03.2022 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
63 atk
cd
atk
144.84 152.96 8 19.03.2022 Lightning Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Will ATK%,HP%
Rage ATK%,HP%,HP+
64 spd
hp
acc
140.33 152.87 13 19.03.2022 Art Master Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
65 atk
cd
atk
137.89 152.81 15 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Fatal SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,HP%

Ancient Re-Gems:
Will SPD+

Gem Target: Fatal R5
66 spd
def
def
145.74 152.44 7 19.03.2022 Pierret Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
67 hp
hp
hp
139.18 152.35 13 19.03.2022 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Shield ATK%
Revenge ATK%

Hard Grinds:
Shield DEF%

Hard Re-Gems:
Shield SPD+
Revenge SPD+
68 atk
cd
atk
141.63 152.24 11 19.03.2022 Dragon Knight Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%,DEF%
Vampire HP%,SPD+

Gem Target: Vampire R3
69 spd
atk
hp
141.82 152.21 10 19.03.2022 Onimusha Hard Grinds:
Revenge ATK%
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire DEF%
Revenge DEF%

Gem Target: Vampire R1
Revenge R5
70 hp
hp
hp
139.66 152.07 12 19.03.2022 Werewolf Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
71 hp
hp
hp
140.84 151.95 11 19.03.2022 Giant Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+
Will ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
72 hp
cd
hp
138.92 151.93 13 19.03.2022 Anubis Hard Grinds:
Blade DEF%,HP+
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR
Blade CR,DEF%
73 spd
cd
atk
143.10 151.57 8 17.12.2019 26.03.2022 Polar Queen Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
74 atk
cd
atk
142.46 151.55 9 19.03.2022 Vampire Hard Grinds:
Swift HP%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade ATK%
Swift ATK%,HP%,SPD+
75 atk
cd
atk
137.37 151.41 14 19.03.2022 Boomerang Warrior Easy Grinds:
Will HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%
Will HP%,SPD+
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will CD

Gem Target: Will R1
Shield R6
76 spd
cd
atk
138.57 151.13 13 19.03.2022 Fairy King Hard Grinds:
Swift ATK%,SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade ATK%,HP%
Swift ATK%,CD
77 hp
hp
hp
138.79 151.10 12 19.03.2022 Beast Monk Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP+
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge DEF%
Violent HP%,SPD+
78 spd
hp
hp
135.93 151.07 15 19.03.2022 Unicorn Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ACC,DEF%
Violent ATK%,HP%
79 atk
cd
def
138.79 151.02 12 19.03.2022 Rakshasa Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Rage SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Rage ATK+,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Rage CD,CR,SPD+
80 spd
hp
atk
140.83 150.82 10 19.03.2022 Sea Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
81 spd
cd
atk
142.91 150.73 8 19.03.2022 Sea Emperor Hard Grinds:
Blade HP%
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR,SPD+
82 atk
cd
atk
141.65 150.64 9 12.04.2021 24.07.2022 Fairy King Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
83 spd
cd
atk
143.45 150.56 7 19.03.2022 Hell Lady Hard Grinds:
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
84 spd
cd
atk
139.26 150.51 11 19.03.2022 Ninja Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Focus SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Focus ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Focus DEF%

Gem Target: Focus R6
85 spd
cd
acc
136.36 150.42 14 19.03.2022 Lich Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%
Endure DEF%,HP%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Focus ATK%
Swift DEF%

Gem Target: Swift R5
86 spd
cd
atk
140.65 150.35 10 19.03.2022 Hell Lady Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
87 spd
hp
acc
139.91 150.17 10 19.03.2022 Mystic Witch Open Slots: A2.

Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,HP+

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Endure RES

Gem Target: Violent R2
88 spd
def
hp
136.55 150.16 14 19.03.2022 Sky Dancer Easy Grinds:
Violent ATK+,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP+,RES,SPD+
89 spd
cd
atk
140.69 149.99 9 19.03.2022 Boomerang Warrior Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,SPD+
Despair DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
90 atk
cd
atk
138.91 149.96 11 19.03.2022 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis HP%,SPD+
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%
Vampire CR,SPD+
91 hp
hp
hp
139.92 149.81 10 17.01.2020 03.04.2022 Werewolf Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%
92 atk
cd
atk
135.44 149.47 14 19.03.2022 Homunculus(Attack) Not maxxed: A2.
Low Eff: R6

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard DEF%
Endure DEF%
Violent DEF%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R4,R6
93 atk
cd
atk
136.91 149.27 12 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Nemesis DEF%
Shield ATK%,DEF%
Will DEF%,HP%
Guard DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
94 hp
hp
res
139.15 149.25 10 19.03.2022 Howl Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent DEF%,HP%,RES
95 spd
cd
atk
138.85 148.97 10 19.03.2022 High Elemental Hard Grinds:
Shield ATK%
Will SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield CR
Will ATK%,SPD+
Blade CD,HP%
96 def
def
def
139.87 148.82 9 19.03.2022 Frankenstein Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Destroy HP%
Revenge HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Destroy HP%
97 atk
atk
atk
140.30 148.58 8 19.03.2022 Sky Dancer Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%
Fatal DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%

Gem Target: Fatal R5
98 spd
def
hp
139.23 148.34 9 19.03.2022 String Master Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%

Hard Re-Gems:
Energy ACC
99 atk
cd
atk
137.90 148.26 10 19.03.2022 Kung Fu Girl Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Blade ATK%,SPD+
100 spd
cd
def
131.91 148.24 16 19.03.2022 Griffon Not maxxed: R1,R4.

Easy Grinds:
Swift ATK%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
Guard HP+

Gem Target: Swift R4
101 spd
hp
def
133.58 147.81 14 19.03.2022 Totemist Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC,HP+
102 spd
hp
res
136.63 147.71 11 19.03.2022 Battle Mammoth Hard Grinds:
Endure ATK%,DEF%,HP%
Shield DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%

Gem Target: Endure R1
103 hp
hp
hp
136.55 147.65 11 19.03.2022 Onimusha Not maxxed: A1,A2.

Hard Grinds:
Endure DEF%

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Endure DEF%,HP%
104 spd
cd
atk
138.21 147.34 9 19.03.2022 Assassin Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
Fatal ATK%,CD
105 atk
cd
hp
133.95 146.85 13 19.03.2022 Monkey King Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%,CR,HP%,SPD+
106 hp
hp
hp
138.27 146.79 9 19.03.2022 Inugami Easy Grinds:
Endure ATK+

Hard Grinds:
Energy ATK%,DEF%,SPD+

Gem Target: Endure R4
107 spd
cd
hp
136.54 146.76 10 19.03.2022 Werewolf Not maxxed: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Blade SPD+
Rage ATK%,ATK+,DEF%

Hard Re-Gems:
Blade CR,SPD+
108 spd
hp
hp
130.08 146.71 17 19.03.2022 Neostone Agent Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Shield ATK%,DEF%,HP%
Guard ATK%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield HP%
109 spd
cd
atk
140.29 146.49 6 19.03.2022 Ninja Hard Grinds:
Vampire ATK%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Vampire CR
110 hp
cd
hp
127.30 146.16 19 19.03.2022 Striker Easy Grinds:
Fight ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Fight ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Fight ATK%
111 hp
hp
hp
136.49 146.14 10 19.03.2022 Neostone Agent Low Eff: R4

Ancient Grinds:
Guard HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ATK%
Shield DEF%
112 hp
def
def
133.61 145.91 12 19.03.2022 Panda Warrior Hard Grinds:
Destroy DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy DEF%
Violent ATK%,CR,RES
113 spd
cd
atk
138.45 145.81 7 19.03.2022 Martial Cat Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Revenge HP%
Guard HP%
114 spd
hp
def
132.70 145.43 13 19.03.2022 Paladin Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
115 spd
hp
hp
135.82 145.37 10 19.03.2022 Slayer Hard Grinds:
Will ATK%
Revenge DEF%,HP%,SPD+
116 atk
cd
atk
139.12 145.33 6 19.03.2022 Phoenix Hard Re-Gems:
Destroy SPD+
Guard SPD+
117 hp
cd
hp
132.29 145.05 13 19.03.2022 Chimera Easy Grinds:
Will ATK+,DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Vampire ATK%,SPD+
Will ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Vampire HP%
118 spd
cd
atk
136.19 144.70 9 19.03.2022 Ninja Hard Grinds:
Blade SPD+
Swift ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade CD

Gem Target: Swift R1
119 hp
hp
hp
133.59 144.53 11 19.03.2022 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Destroy ATK%,DEF%
Revenge DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy HP%
120 spd
cr
acc
135.96 144.39 8 19.03.2022 Dryad Easy Grinds:
Swift HP+

Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
121 spd
hp
def
130.70 144.24 14 19.03.2022 Panda Warrior Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Revenge DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Violent SPD+
122 spd
cd
atk
138.28 143.99 6 19.03.2022 Pierret Open Slots: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Fatal HP%
123 atk
cd
atk
137.79 143.85 6 19.03.2022 Joker Low Eff: R2

Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade HP%
Rage HP%,HP+
124 atk
cd
atk
137.45 143.66 6 19.03.2022 Vampire Hard Grinds:
Blade DEF%
Rage DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CR
125 spd
def
atk
132.69 143.50 11 19.03.2022 Phantom Thief Open Slots: A1.
Low Eff: R2

Hard Grinds:
Energy DEF%
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Energy CR,DEF%
Guard HP%,SPD+
126 atk
cd
atk
130.92 143.39 12 19.03.2022 Chakram Dancer Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent DEF+,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Endure HP%
Blade SPD+
Violent ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Blade R1
Violent R4
127 def
def
def
133.65 143.20 10 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Swift ATK%
Shield SPD+
Focus ATK%,HP%
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Focus ATK%

Gem Target: Focus R2
128 spd
hp
acc
122.85 143.19 20 19.03.2022 Grim Reaper Not maxxed: R2,R3.
129 def
cd
def
134.99 143.05 8 19.03.2022 Inugami Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CR
130 hp
x
def
130.96 142.78 12 19.03.2022 Fairy Queen Not maxxed: R4.
131 atk
cd
atk
132.44 142.67 10 15.10.2021 03.04.2022 Demon Easy Grinds:
Guard DEF%

Hard Grinds:
Blade DEF%
Will HP%
Guard ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CD
Will HP%

Gem Target: Guard R5
132 spd
cd
atk
135.84 142.38 7 19.03.2022 Hell Lady Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%
133 spd
x
acc
132.24 142.04 10 19.03.2022 Brownie Magician Low Eff: R2

Hard Grinds:
Endure ATK%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
134 hp
cd
hp
126.18 141.91 16 19.03.2022 Kung Fu Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: R5,A2.

Hard Grinds:
Endure HP%
Guard DEF%,SPD+
Energy HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
Energy HP%

Gem Target: Energy R3
135 spd
hp
res
130.49 141.80 11 19.03.2022 Occult Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Despair ACC,DEF%
136 def
hp
acc
127.21 141.13 14 19.03.2022 Pixie Low Eff: R4

Easy Grinds:
Focus DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift DEF%
Focus HP%
Violent ATK%,HP%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R3,R4
137 spd
hp
hp
130.63 141.09 10 19.03.2022 Archangel Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Nemesis ATK%
Focus DEF%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%

Ancient Re-Gems:
Endure HP%

Gem Target: Nemesis R4
138 def
def
hp
124.84 140.31 15 19.03.2022 Neostone Agent Easy Grinds:
Will DEF+
Fight ATK%,DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair DEF%
Will SPD+
Nemesis ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis ATK%
Fight SPD+
Will CD,DEF%
139 atk
cd
atk
132.37 140.31 8 19.03.2022 Lightning Emperor Hard Grinds:
Rage ATK+,SPD+
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Rage ATK+,HP%
140 spd
cd
hp
128.09 139.78 12 19.03.2022 Ifrit Open Slots: A2.
Not maxxed: A1.
Low Eff: R6

Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield DEF%,HP%
141 atk
cd
atk
134.61 139.58 5 19.03.2022 Joker Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Blade CR
142 spd
cd
hp
128.45 139.17 11 19.03.2022 Sky Surfer Hard Grinds:
Shield DEF%,HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield HP%
Nemesis HP%
143 spd
def
hp
127.46 139.10 12 19.03.2022 Sylph Easy Grinds:
Despair HP+

Hard Grinds:
Focus DEF+,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CR,DEF%
144 spd
x
acc
132.30 139.04 7 19.03.2022 Pioneer Hard Grinds:
Despair ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
145 atk
cd
atk
128.66 138.82 10 19.03.2022 Phoenix Easy Grinds:
Destroy DEF+
Energy SPD+

Hard Grinds:
Focus SPD+
Energy ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Energy RES
Focus HP%,SPD+
146 spd
cr
hp
121.91 138.78 17 19.03.2022 Sky Surfer Not maxxed: R2,R4.

Easy Grinds:
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR

Gem Target: Blade R5
147 spd
hp
hp
127.84 138.33 10 19.03.2022 Mermaid Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Endure DEF%
Energy HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
Endure HP%,SPD+
148 spd
hp
def
128.33 138.25 10 19.03.2022 Dragon Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+
Guard ATK%,DEF%,DEF+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
Violent SPD+
149 atk
hp
hp
126.53 137.95 11 19.03.2022 Lich Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Endure HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+

Gem Target: Guard R5
150 hp
hp
hp
128.63 137.06 8 19.03.2022 Death Knight Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
151 def
def
def
125.45 136.38 11 19.03.2022 Inugami Low Eff: R4

Easy Grinds:
Determination DEF+,HP+

Hard Grinds:
Blade HP%
Destroy HP%
Determination ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Determination ACC
Blade CD
152 spd
atk
x
125.83 136.22 10 19.03.2022 Brownie Magician Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift ACC,ATK%,DEF%
153 spd
hp
hp
122.20 135.48 13 19.03.2022 Neostone Agent Easy Grinds:
Violent HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Energy DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
154 spd
def
atk
125.93 135.42 9 19.03.2022 Succubus Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Guard ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Fatal ACC,CD
155 spd
def
hp
118.15 134.14 16 19.03.2022 Harpu Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R5.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,SPD+
Revenge DEF+,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Revenge CR

Gem Target: Violent R5
156 hp
hp
hp
122.56 134.10 12 19.03.2022 Epikion Priest Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Endure HP%
Energy ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Energy DEF%
Endure SPD+

Hard Re-Gems:
Energy HP+,RES
157 spd
hp
x
119.89 131.84 12 19.03.2022 Garuda Open Slots: A1.
Not maxxed: R1,A2.

Easy Grinds:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Revenge HP%
Swift ATK%,DEF%
158 spd
cd
hp
114.47 126.50 12 19.03.2022 Dragon Knight Open Slots: R3.
Not maxxed: A2.
159 def

def
112.08 123.61 12 19.03.2022 Gargoyle Open Slots: R4,A1.
Not maxxed: R1,R3.
160 hp
hp
def
111.88 121.98 10 19.03.2022 Demon Open Slots: R1,A2.
161
cd
atk
113.99 121.72 8 19.03.2022 Magic Knight Open Slots: R2.
162 hp
hp
acc
105.65 121.23 16 19.03.2022 Dryad Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Fight ATK+,DEF%,DEF+,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Focus ATK%
Fight SPD+
163
hp
hp
109.13 119.63 11 19.03.2022 Death Knight Open Slots: R2.
164 hp
def
def
111.22 119.45 8 19.03.2022 Golem Open Slots: R1,A1.
165 spd
cr
hp
107.37 119.37 12 19.03.2022 Lich Open Slots: R3.
166 def

def
111.85 117.99 6 19.03.2022 Living Armor Open Slots: R4.
167 spd
cr
atk
103.56 112.85 9 19.03.2022 Art Master Open Slots: R5,A1.
Not maxxed: A2.
168 spd
cd
105.57 112.54 7 19.03.2022 Imp Open Slots: R6,A1,A2.
169
hp
hp
102.49 111.52 9 19.03.2022 Giant Warrior Open Slots: R2.
170 spd

atk
102.68 108.31 6 19.03.2022 Sniper Mk.I Open Slots: R4,A1.
Monstername, Family or To-Do's
# Monster HP ATK DEF SPD CR CD ACC RES Sets Slots Max-Skill EHP Score Maxaufsteigend sortieren Calc Pull Date Data Age Familie TO-DOs? Unit ID Action
1 22.722
(25.335)
1.113
(1.311)
2.540
(2.643)
210
(221)
91
(91)
137
(137)
0
(0)
33
(33)
spd
cd
def
227,9k
(263.2k)
156.40 171.30 15 19.03.2022 - 00:34 Archangel Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Will SPD+
8095555929
2 29.050
(29.762)
1.919
(2.012)
1.307
(1.379)
286
(286)
20
(20)
50
(50)
35
(41)
30
(30)
spd
hp
hp
166,0k
(177.6k)
162.29 169.15 7 03.11.2018 24.07.2022 - 18:43 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ACC
6687300466
3 30.437
(33.975)
1.610
(1.677)
1.175
(1.236)
231
(240)
80
(80)
130
(130)
0
(0)
22
(22)
spd
cd
atk
159,9k
(185.7k)
157.73 169.15 11 16.04.2020 24.07.2022 - 18:43 Harp Magician Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
Destroy HP%
9114215015
4 26.710
(28.186)
1.967
(2.119)
1.151
(1.199)
216
(223)
84
(87)
136
(140)
11
(11)
15
(15)
spd
cd
hp
138,1k
(150.4k)
157.63 168.95 11 19.03.2022 - 00:34 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Nemesis HP%
Violent ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD,CR
11936338654
5 23.644
(26.343)
2.956
(3.053)
1.157
(1.277)
221
(230)
20
(20)
66
(66)
45
(45)
23
(23)
atk
atk
atk
122,7k
(147.8k)
155.44 168.90 13 19.03.2022 - 00:34 Onimusha Hard Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%
11146254826
6 24.792
(26.858)
2.266
(2.427)
1.021
(1.058)
260
(269)
55
(55)
142
(142)
38
(38)
40
(40)
spd
cd
atk
116,9k
(130.1k)
158.22 168.49 10 12.11.2020 03.04.2022 - 17:15 Beast Rider Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
10447557048
7 25.121
(27.099)
2.068
(2.178)
1.323
(1.444)
256
(264)
104
(105)
50
(50)
32
(32)
28
(28)
spd
cr
atk
145,0k
(167.9k)
155.53 166.81 11 19.03.2022 - 00:36 Monkey King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
5224875666
8 28.457
(30.002)
1.637
(1.720)
1.788
(1.816)
247
(251)
89
(92)
50
(50)
58
(58)
36
(36)
spd
cr
def
210,5k
(224.9k)
159.17 166.15 7 19.03.2022 - 00:36 Oracle Hard Re-Gems:
Will HP%
11177957951
9 30.413
(31.797)
1.699
(1.878)
1.662
(1.731)
203
(210)
62
(64)
137
(140)
31
(31)
15
(15)
spd
cd
hp
211,6k
(228.9k)
154.67 166.14 11 19.03.2022 - 00:34 Ifrit Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CD
3800881554
10 25.883
(27.647)
987
(1.043)
2.720
(2.804)
199
(207)
79
(81)
144
(144)
0
(0)
15
(15)
def
cd
def
275,9k
(302.8k)
156.04 165.05 9 19.03.2022 - 00:37 Druid Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
7977441800
11 26.249
(27.781)
1.756
(1.975)
1.177
(1.275)
198
(212)
77
(81)
140
(140)
20
(20)
23
(23)
spd
cd
hp
138,1k
(155.6k)
148.65 164.69 16 19.03.2022 - 00:37 Rakshasa Easy Grinds:
Violent ATK%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%
Violent DEF%,SPD+
8746029733
12 26.578
(28.182)
2.697
(2.803)
840
(880)
202
(211)
71
(78)
167
(167)
6
(6)
15
(15)
atk
cd
atk
108,4k
(118.9k)
152.68 163.30 11 19.03.2022 - 00:34 Phoenix Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR
Will CR
6079785105
13 30.806
(31.933)
1.787
(1.891)
1.253
(1.344)
306
(307)
33
(35)
50
(50)
27
(27)
41
(41)
spd
hp
hp
170,2k
(186.6k)
154.98 163.06 8 21.03.2018 24.07.2022 - 18:43 Chakram Dancer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
5687333738
14 21.914
(24.089)
2.338
(2.543)
996
(1.020)
216
(225)
82
(83)
171
(171)
8
(8)
15
(15)
spd
cd
atk
101,4k
(113.5k)
151.16 162.42 11 19.03.2022 - 00:36 Ifrit Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
6099838234
15 16.366
(18.087)
2.472
(2.553)
1.149
(1.193)
197
(208)
79
(81)
147
(147)
19
(19)
15
(15)
atk
cd
atk
84,5k
(96.1k)
152.52 162.37 10 10.10.2021 03.04.2022 - 17:15 Anubis Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R4
12761663323
16 30.950
(34.031)
2.009
(2.102)
1.449
(1.717)
110
(111)
106
(106)
143
(143)
27
(27)
60
(60)
hp
cd
atk
192,2k
(243.3k)
147.43 162.14 15 19.03.2022 - 00:37 Dragon Knight Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Endure DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Endure HP%
Violent DEF%,HP%
8406044464
17 26.273
(28.763)
1.454
(1.619)
1.581
(1.712)
273
(277)
21
(21)
54
(54)
26
(26)
22
(22)
spd
def
hp
175,3k
(205.1k)
147.66 161.13 13 19.03.2022 - 00:36 Jack-o'-lantern Easy Grinds:
Violent DEF%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent DEF%,HP%
3042070211
18 25.567
(27.756)
1.058
(1.156)
2.301
(2.342)
169
(175)
84
(84)
74
(74)
37
(37)
33
(33)
def
cr
def
235,1k
(259.2k)
150.87 160.92 10 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Hard Grinds:
Destroy HP%
Vampire DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire ATK%
Destroy SPD+
9512752870
19 24.826
(27.001)
2.493
(2.666)
1.224
(1.319)
176
(179)
28
(33)
214
(217)
18
(18)
15
(15)
hp
cd
atk
134,7k
(155.4k)
147.24 160.60 13 19.03.2022 - 00:36 Martial Cat Low Eff: R6

Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR,HP%
8548214154
20 31.221
(33.067)
1.484
(1.698)
1.053
(1.117)
230
(239)
31
(31)
50
(50)
14
(14)
64
(64)
spd
hp
hp
150,7k
(167.0k)
146.58 160.36 14 19.03.2022 - 00:39 Fairy Queen Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Violent ATK%

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Violent HP%,HP+
13080317627
21 33.396
(35.897)
1.411
(1.482)
1.486
(1.608)
244
(247)
101
(104)
59
(59)
49
(51)
21
(21)
spd
cr
hp
211,8k
(243.0k)
150.42 160.34 10 19.03.2022 - 00:34 Oracle Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
4230315279
22 42.308
(43.645)
1.490
(1.609)
1.198
(1.274)
208
(214)
71
(71)
55
(55)
0
(0)
40
(40)
hp
hp
hp
225,6k
(244.4k)
151.08 160.30 9 19.03.2022 - 00:37 Barbaric King Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%
5174688290
23 22.512
(24.192)
3.014
(3.069)
1.054
(1.157)
217
(226)
31
(34)
54
(54)
35
(41)
15
(15)
atk
atk
atk
108,7k
(125.5k)
147.26 159.13 12 19.03.2022 - 00:34 Onimusha Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent ATK+,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent ACC,CR
13553952673
24 34.648
(36.404)
2.030
(2.182)
1.316
(1.427)
233
(237)
42
(44)
50
(50)
40
(40)
20
(20)
atk
hp
hp
199,1k
(223.3k)
147.99 159.01 11 19.03.2022 - 00:37 Oracle Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Will R4
9114210381
25 32.978
(34.263)
1.383
(1.498)
1.614
(1.750)
197
(203)
50
(50)
50
(50)
55
(55)
62
(62)
spd
hp
hp
223,9k
(248.9k)
147.78 158.68 11 19.03.2022 - 00:36 Lich Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%

Ancient Grinds:
Nemesis ATK%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+

Gem Target: Nemesis R1
4230310430
26 25.190
(26.666)
1.684
(1.843)
1.072
(1.145)
226
(236)
64
(66)
155
(159)
6
(6)
15
(15)
spd
cd
hp
123,2k
(137.3k)
145.82 158.58 13 19.03.2022 - 00:34 Sniper Mk.I Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will ATK%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
8087560309
27 26.967
(29.177)
1.174
(1.228)
1.190
(1.283)
264
(269)
27
(27)
55
(55)
125
(128)
21
(21)
spd
hp
acc
143,1k
(164.3k)
148.25 158.25 10 19.03.2022 - 00:39 Cow Girl Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
5061317157
28 41.217
(43.993)
1.221
(1.299)
1.695
(1.994)
196
(214)
26
(26)
50
(50)
27
(27)
50
(50)
spd
hp
hp
291,5k
(357.2k)
139.75 157.95 18 19.03.2022 - 00:37 Paladin Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,SPD+
Will ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Violent SPD+
10162864464
29 25.016
(27.575)
991
(1.078)
2.534
(2.598)
201
(207)
84
(84)
54
(54)
36
(36)
22
(22)
def
cr
def
250,4k
(282.2k)
146.99 157.92 11 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%
Guard HP%
13016901835
30 21.205
(22.613)
1.998
(2.080)
1.220
(1.347)
211
(222)
83
(83)
141
(144)
13
(13)
15
(15)
spd
cd
atk
114,7k
(132.4k)
146.05 157.90 12 19.03.2022 - 00:34 Chakram Dancer Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%
Will CD,SPD+
9824073694
31 49.964
(51.046)
1.104
(1.137)
1.298
(1.511)
196
(210)
20
(20)
73
(73)
15
(17)
51
(51)
hp
hp
hp
283,9k
(328.1k)
145.03 157.78 13 19.03.2022 - 00:39 Giant Warrior Low Eff: R3

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent SPD+
8562355151
32 38.970
(41.112)
1.083
(1.119)
1.184
(1.359)
209
(217)
43
(50)
130
(130)
16
(16)
27
(27)
hp
cd
hp
205,9k
(242.4k)
143.86 157.65 14 19.03.2022 - 00:34 Anubis Hard Grinds:
Will HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%,HP%
5420185102
33 31.523
(32.868)
1.587
(1.703)
1.195
(1.287)
309
(310)
39
(41)
137
(137)
32
(32)
46
(46)
spd
cd
hp
167,8k
(185.5k)
148.57 157.09 9 19.03.2022 - 00:37 Polar Queen Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Swift ATK%
Violent DEF%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%
13072395037
34 47.405
(48.889)
1.177
(1.254)
1.300
(1.444)
176
(187)
46
(46)
65
(65)
6
(11)
62
(62)
hp
hp
hp
269,7k
(302.8k)
143.87 156.48 13 19.03.2022 - 00:39 Giant Warrior Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Violent R6
8946509621
35 20.913
(22.823)
2.525
(2.609)
698
(698)
246
(255)
100
(100)
184
(187)
0
(0)
20
(20)
atk
cd
atk
74,9k
(81.8k)
148.21 156.29 8 19.03.2022 - 00:39 Blade Dancer Hard Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
10208689453
36 23.739
(25.548)
2.483
(2.531)
910
(950)
199
(204)
74
(80)
172
(175)
0
(0)
26
(26)
atk
cd
atk
102,7k
(114.1k)
147.04 156.21 9 19.03.2022 - 00:39 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis DEF%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis CD
9622023134
37 28.851
(32.436)
872
(872)
2.875
(2.923)
184
(203)
52
(52)
50
(50)
30
(33)
62
(64)
def
def
def
323,2k
(368.8k)
143.44 156.13 13 19.03.2022 - 00:37 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Destroy HP%,SPD+
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC
Destroy SPD+
9837396864
38 22.119
(25.911)
1.183
(1.340)
1.890
(2.087)
226
(234)
36
(40)
156
(156)
70
(70)
29
(29)
spd
cd
def
171,5k
(218.8k)
137.19 155.95 19 19.03.2022 - 00:37 Slayer Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Swift HP%

Hard Grinds:
Swift ATK%,DEF%
Will ATK%,DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Swift ATK%,DEF%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR
9985284217
39 23.523
(25.971)
1.370
(1.493)
990
(1.073)
198
(210)
52
(52)
144
(144)
97
(110)
15
(15)
spd
cd
acc
108,3k
(127.1k)
141.43 155.77 14 19.03.2022 - 00:39 Cow Girl Not maxxed: R6.

Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP%
Violent ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP%

Gem Target: Violent R3,R4
10258472235
40 19.542
(21.734)
1.355
(1.536)
764
(793)
251
(259)
76
(76)
146
(150)
83
(83)
31
(31)
spd
cd
acc
74,5k
(85.1k)
143.97 155.73 12 19.03.2022 - 00:36 Pirate Captain Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Shield SPD+
Violent ATK%,ATK+,DEF+,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield CD
Violent ATK%,HP%

Gem Target: Violent R2
4890476967
41 24.367
(26.288)
1.341
(1.383)
1.591
(1.694)
262
(267)
109
(111)
70
(70)
18
(18)
26
(26)
spd
cr
hp
163,5k
(185.8k)
146.97 155.66 9 19.03.2022 - 00:34 Cannon Girl Easy Grinds:
Swift DEF+

Hard Grinds:
Swift DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
8746025854
42 41.709
(43.558)
1.285
(1.365)
1.319
(1.455)
226
(231)
47
(52)
70
(70)
62
(62)
15
(15)
spd
hp
hp
240,1k
(271.5k)
144.52 155.61 11 19.03.2022 - 00:34 Slayer Low Eff: R2

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR,DEF%
10054986601
43 22.763
(24.610)
2.771
(2.851)
952
(1.010)
190
(201)
56
(58)
150
(154)
19
(19)
15
(15)
atk
cd
atk
101,8k
(115.1k)
144.50 155.56 11 19.03.2022 - 00:34 Inugami Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Blade ATK%
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CD
Blade DEF%
8139136544
44 35.854
(38.172)
1.052
(1.150)
1.430
(1.566)
210
(225)
21
(21)
54
(54)
31
(34)
92
(105)
hp
hp
res
220,3k
(252.7k)
139.08 155.44 16 19.03.2022 - 00:37 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+
Will ACC,HP%
8188388174
45 25.604
(27.851)
1.129
(1.228)
1.869
(1.966)
253
(261)
65
(69)
130
(130)
67
(69)
15
(15)
spd
cd
def
196,7k
(223.4k)
142.39 155.04 13 19.03.2022 - 00:34 Griffon Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Focus HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Focus SPD+
Blade ATK%,CR
3629489972
46 32.827
(34.925)
885
(943)
1.817
(2.004)
223
(234)
36
(36)
56
(56)
36
(39)
57
(57)
spd
def
hp
246,2k
(284.8k)
141.37 154.91 14 19.03.2022 - 00:37 Harp Magician Easy Grinds:
Violent ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ACC,SPD+

Gem Target: Violent R4
13432847513
47 17.671
(19.154)
2.002
(2.103)
1.237
(1.336)
177
(189)
72
(72)
147
(150)
52
(52)
15
(15)
atk
cd
atk
96,7k
(111.4k)
143.00 154.87 12 19.03.2022 - 00:36 Magic Knight Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1.

Hard Grinds:
Revenge SPD+
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CD
Revenge SPD+
13563034303
48 42.137
(44.459)
1.167
(1.281)
1.258
(1.347)
214
(224)
37
(37)
50
(50)
79
(79)
22
(22)
hp
hp
hp
233,6k
(260.3k)
142.65 154.83 12 19.03.2022 - 00:36 Pirate Captain Not maxxed: A1.

Hard Grinds:
Vampire DEF%
Swift HP%
Shield SPD+
Will DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will HP%
Vampire SPD+
9114020247
49 23.761
(25.733)
2.400
(2.493)
1.343
(1.418)
145
(151)
83
(83)
140
(140)
16
(19)
19
(19)
atk
cd
atk
138,8k
(157.0k)
144.56 154.73 10 19.03.2022 - 00:37 Boomerang Warrior Hard Grinds:
Will HP%
Destroy HP%
Despair ATK%,HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ACC
Will DEF%
6123516140
50 34.329
(36.069)
1.560
(1.698)
1.852
(1.931)
168
(179)
41
(41)
50
(50)
45
(45)
69
(71)
spd
hp
def
261,7k
(284.9k)
143.12 154.56 11 19.03.2022 - 00:36 Occult Girl Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent SPD+

Gem Target: Will R3
11502411084
51 50.750
(52.855)
1.240
(1.344)
1.368
(1.582)
199
(211)
15
(15)
50
(50)
57
(57)
28
(28)
hp
hp
hp
300,8k
(352.9k)
139.59 154.52 15 19.03.2022 - 00:36 Panda Warrior Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+
8565288342
52 19.474
(21.025)
3.232
(3.273)
1.174
(1.269)
204
(215)
27
(27)
55
(55)
28
(33)
52
(52)
atk
atk
atk
102,2k
(117.4k)
143.74 154.39 11 19.03.2022 - 00:36 Kobold Bomber Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Will SPD+
Fatal ACC,HP%
9742990036
53 45.528
(47.953)
1.293
(1.412)
1.150
(1.252)
226
(230)
49
(53)
56
(56)
18
(18)
25
(25)
spd
hp
hp
235,2k
(264.8k)
142.29 154.31 12 19.03.2022 - 00:36 Werewolf Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,CR,DEF%,HP%
10225545635
54 23.390
(24.961)
2.044
(2.137)
1.053
(1.125)
225
(236)
49
(57)
160
(160)
44
(44)
22
(22)
spd
cd
atk
112,9k
(126.7k)
141.90 154.26 12 19.03.2022 - 00:36 Beast Rider Open Slots: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Violent R6
11789105847
55 25.424
(29.315)
1.288
(1.372)
1.477
(1.502)
270
(273)
32
(37)
57
(57)
77
(77)
20
(20)
spd
def
acc
160,4k
(187.5k)
143.06 154.25 11 19.03.2022 - 00:39 Horus Hard Grinds:
Revenge HP%
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
Revenge HP%
11537842197
56 21.745
(23.538)
3.137
(3.221)
885
(933)
216
(226)
46
(54)
61
(61)
41
(41)
30
(30)
spd
atk
atk
92,1k
(103.7k)
143.04 154.22 11 19.03.2022 - 00:36 Joker Low Eff: R5

Hard Grinds:
Will HP%,SPD+
Fatal ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,DEF%

Gem Target: Will R4
9284790628
57 27.402
(28.688)
1.906
(2.106)
1.043
(1.049)
277
(288)
60
(60)
186
(186)
0
(0)
19
(19)
spd
cd
hp
131,3k
(138.0k)
144.59 154.22 10 19.03.2022 - 00:34 Beast Rider Hard Grinds:
Swift ATK%
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Swift ATK%,SPD+
Revenge ATK%,SPD+
10736269581
58 50.077
(51.104)
1.140
(1.188)
1.537
(1.597)
204
(217)
45
(47)
57
(57)
16
(18)
25
(25)
hp
hp
hp
326,5k
(343.9k)
145.20 154.15 9 19.03.2022 - 00:36 Warbear Open Slots: A1.

Ancient Gem Target: Nemesis R2
12629775079
59 25.374
(27.145)
1.690
(1.786)
1.710
(1.800)
252
(256)
28
(28)
67
(67)
69
(73)
22
(22)
spd
atk
def
180,8k
(202.0k)
144.59 153.99 9 19.03.2022 - 00:36 Striker Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Despair ATK%,HP+
Will ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
10874744826
60 21.710
(23.102)
2.253
(2.354)
1.063
(1.104)
156
(166)
82
(85)
221
(225)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
105,5k
(115.6k)
143.01 153.59 11 19.03.2022 - 00:36 Chakram Dancer Hard Grinds:
Rage DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Rage CD
5762380229
61 37.138
(39.519)
1.365
(1.509)
1.236
(1.359)
223
(231)
122
(124)
68
(68)
0
(0)
15
(15)
spd
cr
hp
203,0k
(233.0k)
140.69 153.44 13 19.03.2022 - 00:34 Unicorn Hard Grinds:
Shield DEF%,SPD+
Violent ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ATK%,HP%
5539689176
62 36.727
(39.944)
996
(1.117)
1.292
(1.319)
237
(243)
21
(21)
61
(61)
27
(27)
103
(105)
spd
hp
hp
207,9k
(229.9k)
142.01 152.98 11 19.03.2022 - 00:34 Harp Magician Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Violent ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%,SPD+
3791168088
63 24.090
(25.881)
2.367
(2.464)
1.024
(1.045)
188
(193)
70
(73)
206
(206)
0
(0)
52
(52)
atk
cd
atk
113,8k
(124.2k)
144.84 152.96 8 19.03.2022 - 00:37 Lightning Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Will ATK%,HP%
Rage ATK%,HP%,HP+
8800044204
64 35.616
(38.416)
1.434
(1.495)
1.100
(1.244)
223
(228)
15
(15)
59
(59)
78
(83)
68
(68)
spd
hp
acc
177,7k
(211.1k)
140.33 152.87 13 19.03.2022 - 00:37 Art Master Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Violent HP%
9912909972
65 21.597
(24.416)
2.687
(2.735)
1.220
(1.279)
146
(170)
66
(69)
167
(167)
17
(17)
15
(15)
atk
cd
atk
116,8k
(137.1k)
137.89 152.81 15 19.03.2022 - 00:34 Inugami Easy Grinds:
Fatal SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CR,HP%

Ancient Re-Gems:
Will SPD+

Gem Target: Fatal R5
9868586404
66 25.431
(27.515)
1.437
(1.529)
1.403
(1.408)
306
(309)
47
(49)
64
(64)
36
(36)
20
(20)
spd
def
def
153,9k
(167.0k)
145.74 152.44 7 19.03.2022 - 00:34 Pierret Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
8684245797
67 38.515
(39.390)
1.433
(1.669)
1.534
(1.611)
191
(203)
19
(19)
50
(50)
24
(24)
32
(32)
hp
hp
hp
250,7k
(267.0k)
139.18 152.35 13 19.03.2022 - 00:37 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Shield ATK%
Revenge ATK%

Hard Grinds:
Shield DEF%

Hard Re-Gems:
Shield SPD+
Revenge SPD+
12676525216
68 25.783
(28.264)
2.479
(2.612)
1.145
(1.196)
170
(179)
79
(79)
159
(159)
4
(4)
15
(15)
atk
cd
atk
132,7k
(150.5k)
141.63 152.24 11 19.03.2022 - 00:34 Dragon Knight Hard Grinds:
Destroy ATK%,HP%
Vampire ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy ATK%,DEF%
Vampire HP%,SPD+

Gem Target: Vampire R3
13700792470
69 32.146
(34.192)
1.868
(1.946)
1.261
(1.375)
210
(215)
29
(29)
50
(50)
50
(50)
46
(46)
spd
atk
hp
178,5k
(203.5k)
141.82 152.21 10 19.03.2022 - 00:37 Onimusha Hard Grinds:
Revenge ATK%
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Vampire DEF%
Revenge DEF%

Gem Target: Vampire R1
Revenge R5
12367387825
70 47.357
(48.733)
1.234
(1.313)
1.145
(1.317)
215
(223)
35
(35)
54
(54)
28
(30)
28
(28)
hp
hp
hp
243,8k
(280.2k)
139.66 152.07 12 19.03.2022 - 00:36 Werewolf Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
9472886339
71 47.758
(49.301)
831
(863)
1.302
(1.509)
193
(201)
26
(26)
63
(63)
10
(10)
99
(99)
hp
hp
hp
272,1k
(316.6k)
140.84 151.95 11 19.03.2022 - 00:37 Giant Warrior Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+
Will ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
Will DEF%
10327234082
72 41.963
(43.624)
1.236
(1.310)
1.229
(1.372)
202
(208)
57
(65)
149
(149)
0
(0)
23
(23)
hp
cd
hp
228,3k
(259.2k)
138.92 151.93 13 19.03.2022 - 00:34 Anubis Hard Grinds:
Blade DEF%,HP+
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR
Blade CR,DEF%
8891141704
73 18.758
(20.142)
2.287
(2.415)
983
(997)
207
(213)
103
(107)
201
(207)
9
(9)
15
(15)
spd
cd
atk
85,9k
(93.2k)
143.10 151.57 8 17.12.2019 26.03.2022 - 20:29 Polar Queen Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
8548208177
74 17.574
(19.551)
2.613
(2.755)
700
(700)
211
(221)
106
(106)
189
(189)
7
(7)
20
(20)
atk
cd
atk
63,1k
(70.2k)
142.46 151.55 9 19.03.2022 - 00:34 Vampire Hard Grinds:
Swift HP%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade ATK%
Swift ATK%,HP%,SPD+
13269576911
75 19.658
(22.383)
2.333
(2.443)
1.232
(1.339)
158
(168)
70
(70)
142
(145)
28
(28)
15
(15)
atk
cd
atk
107,2k
(130.4k)
137.37 151.41 14 19.03.2022 - 00:36 Boomerang Warrior Easy Grinds:
Will HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair ATK%,DEF%
Will HP%,SPD+
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield ATK%
Will CD

Gem Target: Will R1
Shield R6
7582844815
76 18.927
(20.881)
2.347
(2.539)
1.138
(1.203)
237
(247)
85
(85)
156
(159)
31
(31)
15
(15)
spd
cd
atk
97,0k
(111.7k)
138.57 151.13 13 19.03.2022 - 00:34 Fairy King Hard Grinds:
Swift ATK%,SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade ATK%,HP%
Swift ATK%,CD
9854790168
77 52.244
(55.772)
1.007
(1.058)
1.211
(1.332)
197
(208)
54
(54)
54
(54)
47
(47)
23
(23)
hp
hp
hp
281,0k
(323.6k)
138.79 151.10 12 19.03.2022 - 00:37 Beast Monk Easy Grinds:
Violent HP%

Hard Grinds:
Revenge ATK%,HP+
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge DEF%
Violent HP%,SPD+
3791157519
78 40.926
(43.808)
899
(944)
1.491
(1.736)
222
(232)
15
(15)
50
(50)
15
(19)
105
(105)
spd
hp
hp
260,2k
(316.1k)
135.93 151.07 15 19.03.2022 - 00:36 Unicorn Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Violent DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ACC,DEF%
Violent ATK%,HP%
5200817282
79 19.407
(20.767)
1.893
(1.959)
1.333
(1.419)
173
(184)
66
(72)
214
(217)
25
(25)
26
(26)
atk
cd
def
112,7k
(126.8k)
138.79 151.02 12 19.03.2022 - 00:34 Rakshasa Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Rage SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Rage ATK+,HP%

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Rage CD,CR,SPD+
5420178677
80 32.769
(35.023)
1.890
(1.967)
1.374
(1.486)
231
(237)
52
(52)
55
(55)
64
(64)
15
(15)
spd
hp
atk
194,9k
(222.1k)
140.83 150.82 10 19.03.2022 - 00:34 Sea Emperor Low Eff: R6

Hard Grinds:
Despair DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair DEF%
10736294279
81 16.027
(16.731)
2.296
(2.398)
1.038
(1.073)
245
(257)
100
(103)
150
(151)
67
(67)
19
(19)
spd
cd
atk
76,5k
(81.9k)
142.91 150.73 8 19.03.2022 - 00:36 Sea Emperor Hard Grinds:
Blade HP%
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift CR,SPD+
7688151792
82 18.486
(19.166)
2.894
(2.971)
1.039
(1.103)
158
(163)
97
(100)
208
(218)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
88,3k
(95.8k)
141.65 150.64 9 12.04.2021 24.07.2022 - 18:43 Fairy King Hard Grinds:
Rage ATK%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
11444113995
83 27.407
(28.756)
2.114
(2.190)
1.018
(1.060)
231
(233)
60
(63)
142
(142)
44
(47)
29
(29)
spd
cd
atk
128,9k
(139.5k)
143.45 150.56 7 19.03.2022 - 00:37 Hell Lady Hard Grinds:
Despair ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair CR
5897525992
84 18.712
(19.404)
2.337
(2.513)
783
(862)
212
(220)
81
(81)
189
(192)
28
(28)
15
(15)
spd
cd
atk
72,6k
(80.7k)
139.26 150.51 11 19.03.2022 - 00:37 Ninja Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Focus SPD+

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Focus ATK%,DEF%

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Focus DEF%

Gem Target: Focus R6
8457166778
85 21.402
(23.443)
1.487
(1.724)
908
(999)
262
(267)
61
(63)
137
(137)
82
(82)
23
(23)
spd
cd
acc
92,4k
(108.7k)
136.36 150.42 14 19.03.2022 - 00:34 Lich Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Focus ATK%,DEF%
Endure DEF%,HP%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Easy Re-Gems:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Focus ATK%
Swift DEF%

Gem Target: Swift R5
8278670397
86 19.303
(20.733)
2.297
(2.432)
905
(917)
215
(221)
88
(92)
201
(207)
34
(34)
15
(15)
spd
cd
atk
83,1k
(90.2k)
140.65 150.35 10 19.03.2022 - 00:34 Hell Lady Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Rage HP%
Will ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CD,CR
13570210427
87 27.492
(29.852)
874
(874)
1.025
(1.160)
242
(246)
15
(15)
57
(57)
72
(72)
105
(108)
spd
hp
acc
130,0k
(155.2k)
139.91 150.17 10 19.03.2022 - 00:39 Mystic Witch Open Slots: A2.

Easy Grinds:
Violent DEF%,DEF+,HP+

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Endure RES

Gem Target: Violent R2
13690008727
88 31.834
(34.033)
914
(970)
1.638
(1.759)
228
(247)
20
(20)
50
(50)
8
(8)
107
(110)
spd
def
hp
218,8k
(248.3k)
136.55 150.16 14 19.03.2022 - 00:37 Sky Dancer Easy Grinds:
Violent ATK+,SPD+

Hard Grinds:
Violent ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Violent HP+,RES,SPD+
8548213684
89 21.207
(23.815)
1.724
(1.732)
1.229
(1.324)
204
(208)
75
(77)
152
(152)
31
(31)
22
(22)
spd
cd
atk
115,4k
(137.5k)
140.69 149.99 9 19.03.2022 - 00:34 Boomerang Warrior Low Eff: R6

Hard Grinds:
Blade DEF%,SPD+
Despair DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Despair DEF%,HP%

Gem Target: Despair R5
8571172694
90 21.201
(23.312)
2.639
(2.719)
854
(877)
193
(201)
65
(74)
176
(176)
0
(0)
15
(15)
atk
cd
atk
87,5k
(98.1k)
138.91 149.96 11 19.03.2022 - 00:39 Martial Cat Hard Grinds:
Nemesis HP%,SPD+
Vampire ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%
Vampire CR,SPD+
13571688536
91 49.767
(51.346)
1.151
(1.223)
1.238
(1.369)
245
(251)
15
(15)
61
(61)
24
(24)
20
(20)
hp
hp
hp
272,4k
(304.6k)
139.92 149.81 10 17.01.2020 03.04.2022 - 17:15 Werewolf Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%
8684928356
92 14.138
(14.688)
2.975
(3.047)
1.119
(1.313)
147
(165)
78
(80)
178
(178)
13
(13)
15
(15)
atk
cd
atk
71,5k
(84.2k)
135.44 149.47 14 19.03.2022 - 00:36 Homunculus(Attack) Not maxxed: A2.
Low Eff: R6

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard DEF%
Endure DEF%
Violent DEF%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R4,R6
6810842636
93 23.631
(25.542)
2.182
(2.252)
1.337
(1.518)
118
(123)
72
(72)
203
(203)
23
(27)
20
(20)
atk
cd
atk
137,5k
(164.8k)
136.91 149.27 12 19.03.2022 - 00:39 Inugami Hard Grinds:
Nemesis DEF%
Shield ATK%,DEF%
Will DEF%,HP%
Guard DEF%,HP%

Ancient Grinds:
Will DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
8147546682
94 36.490
(38.720)
853
(853)
1.669
(1.849)
202
(209)
26
(26)
50
(50)
12
(12)
144
(147)
hp
hp
res
254,8k
(294.7k)
139.15 149.25 10 19.03.2022 - 00:36 Howl Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
Violent DEF%,HP%,RES
10637771371
95 13.071
(14.059)
2.765
(2.929)
965
(994)
199
(206)
86
(90)
179
(183)
14
(14)
21
(21)
spd
cd
atk
59,0k
(64.9k)
138.85 148.97 10 19.03.2022 - 00:34 High Elemental Hard Grinds:
Shield ATK%
Will SPD+
Blade DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield CR
Will ATK%,SPD+
Blade CD,HP%
7977444063
96 24.313
(26.988)
975
(1.006)
2.412
(2.453)
184
(189)
71
(74)
55
(55)
45
(45)
15
(15)
def
def
def
233,0k
(262.5k)
139.87 148.82 9 19.03.2022 - 00:36 Frankenstein Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Destroy HP%
Revenge HP%,HP+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Destroy HP%
12304344510
97 28.334
(30.800)
2.643
(2.684)
1.232
(1.277)
208
(216)
25
(25)
67
(67)
18
(18)
48
(48)
atk
atk
atk
154,5k
(172.8k)
140.30 148.58 8 19.03.2022 - 00:36 Sky Dancer Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%
Fatal DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%

Gem Target: Fatal R5
5404704819
98 34.665
(37.052)
1.423
(1.515)
1.412
(1.459)
253
(256)
25
(25)
50
(50)
13
(17)
53
(53)
spd
def
hp
210,8k
(231.4k)
139.23 148.34 9 19.03.2022 - 00:36 String Master Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Energy DEF%

Hard Re-Gems:
Energy ACC
9512757929
99 19.711
(20.733)
2.592
(2.679)
1.091
(1.190)
161
(169)
86
(88)
168
(171)
0
(0)
20
(20)
atk
cd
atk
97,7k
(110.0k)
137.90 148.26 10 19.03.2022 - 00:39 Kung Fu Girl Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal CD
Blade ATK%,SPD+
11352087379
100 32.455
(35.818)
900
(1.016)
1.835
(1.878)
248
(264)
45
(45)
124
(137)
32
(32)
15
(15)
spd
cd
def
245,4k
(276.3k)
131.91 148.24 16 19.03.2022 - 00:37 Griffon Not maxxed: R1,R4.

Easy Grinds:
Swift ATK%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Swift SPD+

Hard Re-Gems:
Swift HP%
Guard HP+

Gem Target: Swift R4
2096188905
101 35.616
(38.942)
1.119
(1.165)
1.981
(2.145)
201
(213)
20
(20)
55
(55)
24
(29)
52
(52)
spd
hp
def
287,5k
(336.8k)
133.58 147.81 14 19.03.2022 - 00:37 Totemist Easy Grinds:
Violent DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent ACC,HP+
12847255965
102 35.246
(36.986)
862
(898)
1.182
(1.315)
211
(222)
19
(19)
57
(57)
55
(55)
122
(123)
spd
hp
res
186,0k
(212.4k)
136.63 147.71 11 19.03.2022 - 00:36 Battle Mammoth Hard Grinds:
Endure ATK%,DEF%,HP%
Shield DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Will SPD+

Hard Re-Gems:
Shield DEF%

Gem Target: Endure R1
11653737038
103 39.247
(41.329)
1.535
(1.614)
1.254
(1.359)
210
(219)
32
(32)
54
(54)
24
(24)
60
(60)
hp
hp
hp
217,0k
(243.7k)
136.55 147.65 11 19.03.2022 - 00:36 Onimusha Not maxxed: A1,A2.

Hard Grinds:
Endure DEF%

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Endure DEF%,HP%
11146066336
104 17.316
(18.055)
2.409
(2.520)
870
(918)
224
(233)
74
(74)
182
(188)
25
(25)
29
(29)
spd
cd
atk
72,5k
(78.6k)
138.21 147.34 9 19.03.2022 - 00:36 Assassin Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade DEF%
Fatal ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Blade CD
Fatal ATK%,CD
6022241728
105 28.178
(30.287)
1.523
(1.613)
1.258
(1.385)
218
(229)
67
(71)
130
(130)
23
(23)
20
(20)
atk
cd
hp
156,2k
(181.3k)
133.95 146.85 13 19.03.2022 - 00:34 Monkey King Open Slots: A1,A2.

Hard Grinds:
Revenge ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge ATK%,CR,HP%,SPD+
12524003773
106 46.236
(47.076)
1.093
(1.203)
1.741
(1.836)
198
(203)
21
(21)
50
(50)
30
(30)
80
(80)
hp
hp
hp
334,4k
(356.2k)
138.27 146.79 9 19.03.2022 - 00:39 Inugami Easy Grinds:
Endure ATK+

Hard Grinds:
Energy ATK%,DEF%,SPD+

Gem Target: Endure R4
2601268696
107 35.380
(36.527)
1.183
(1.292)
1.062
(1.109)
221
(230)
72
(75)
208
(210)
8
(8)
15
(15)
spd
cd
hp
171,8k
(183.4k)
136.54 146.76 10 19.03.2022 - 00:39 Werewolf Not maxxed: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Blade SPD+
Rage ATK%,ATK+,DEF%

Hard Re-Gems:
Blade CR,SPD+
5429331858
108 33.008
(36.028)
1.100
(1.182)
1.371
(1.601)
230
(240)
15
(15)
65
(65)
40
(40)
49
(49)
spd
hp
hp
196,0k
(243.0k)
130.08 146.71 17 19.03.2022 - 00:37 Neostone Agent Open Slots: A2.

Hard Grinds:
Shield ATK%,DEF%,HP%
Guard ATK%,HP+,SPD+

Ancient Grinds:
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Shield HP%
7790919592
109 14.389
(15.212)
2.573
(2.695)
786
(802)
220
(224)
105
(108)
162
(164)
7
(7)
21
(21)
spd
cd
atk
56,0k
(60.0k)
140.29 146.49 6 19.03.2022 - 00:34 Ninja Hard Grinds:
Vampire ATK%
Blade HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Vampire CR
8413224737
110 32.327
(36.255)
1.760
(2.045)
1.214
(1.321)
153
(162)
32
(34)
141
(141)
48
(48)
33
(33)
hp
cd
hp
174,2k
(209.0k)
127.30 146.16 19 19.03.2022 - 00:34 Striker Easy Grinds:
Fight ATK%,DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Will DEF%
Fight ATK%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Fight ATK%
10170568717
111 43.666
(45.551)
976
(1.019)
1.650
(1.756)
193
(203)
36
(36)
76
(76)
19
(19)
55
(55)
hp
hp
hp
302,0k
(331.9k)
136.49 146.14 10 19.03.2022 - 00:39 Neostone Agent Low Eff: R4

Ancient Grinds:
Guard HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair ATK%
Shield DEF%
12601616137
112 31.061
(33.276)
928
(978)
2.466
(2.614)
197
(205)
30
(35)
70
(70)
31
(31)
34
(38)
hp
def
def
303,5k
(342.4k)
133.61 145.91 12 19.03.2022 - 00:34 Panda Warrior Hard Grinds:
Destroy DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy DEF%
Violent ATK%,CR,RES
5762423300
113 20.387
(22.289)
2.305
(2.427)
832
(849)
269
(272)
34
(34)
179
(179)
13
(13)
19
(19)
spd
cd
atk
82,6k
(91.6k)
138.45 145.81 7 19.03.2022 - 00:36 Martial Cat Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Revenge HP%
Guard HP%
10386063736
114 37.903
(41.265)
972
(1.015)
1.681
(1.824)
195
(206)
19
(19)
59
(59)
36
(36)
72
(74)
spd
hp
def
266,2k
(310.5k)
132.70 145.43 13 19.03.2022 - 00:39 Paladin Easy Grinds:
Violent HP%,SPD+

Hard Grinds:
Will ATK%,DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Re-Gems:
Will DEF%
8471185286
115 37.428
(39.003)
1.245
(1.367)
1.292
(1.378)
244
(249)
20
(20)
50
(50)
43
(43)
75
(77)
spd
hp
hp
211,9k
(232.6k)
135.82 145.37 10 19.03.2022 - 00:36 Slayer Hard Grinds:
Will ATK%
Revenge DEF%,HP%,SPD+
10901484547
116 20.381
(21.601)
3.473
(3.558)
649
(649)
150
(160)
101
(101)
179
(179)
65
(65)
21
(21)
atk
cd
atk
69,5k
(73.7k)
139.12 145.33 6 19.03.2022 - 00:39 Phoenix Hard Re-Gems:
Destroy SPD+
Guard SPD+
10975682413
117 41.746
(43.798)
1.236
(1.374)
975
(1.058)
168
(181)
64
(64)
165
(168)
25
(25)
20
(20)
hp
cd
hp
190,0k
(212.1k)
132.29 145.05 13 19.03.2022 - 00:34 Chimera Easy Grinds:
Will ATK+,DEF%,SPD+

Hard Grinds:
Vampire ATK%,SPD+
Will ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Vampire HP%
5687336947
118 16.357
(17.779)
2.594
(2.734)
687
(687)
253
(259)
82
(84)
175
(178)
0
(0)
15
(15)
spd
cd
atk
58,0k
(63.0k)
136.19 144.70 9 19.03.2022 - 00:36 Ninja Hard Grinds:
Blade SPD+
Swift ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Blade CD

Gem Target: Swift R1
2790159730
119 40.603
(42.221)
1.108
(1.170)
1.356
(1.528)
188
(194)
21
(21)
57
(57)
40
(40)
36
(36)
hp
hp
hp
239,0k
(273.9k)
133.59 144.53 11 19.03.2022 - 00:37 Jack-o'-lantern Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Destroy ATK%,DEF%
Revenge DEF%,SPD+

Hard Re-Gems:
Destroy HP%
12411008826
120 25.392
(29.122)
953
(972)
1.280
(1.321)
293
(297)
79
(79)
50
(50)
95
(95)
30
(30)
spd
cr
acc
142,7k
(167.8k)
135.96 144.39 8 19.03.2022 - 00:37 Dryad Easy Grinds:
Swift HP+

Hard Grinds:
Swift HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
10767991991
121 27.066
(28.496)
1.079
(1.151)
1.930
(2.034)
162
(184)
64
(67)
75
(75)
51
(53)
68
(68)
spd
hp
def
213,7k
(235.3k)
130.70 144.24 14 19.03.2022 - 00:37 Panda Warrior Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Violent SPD+

Hard Grinds:
Revenge DEF%,HP%
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Easy Re-Gems:
Violent SPD+

Hard Re-Gems:
Revenge CR
Violent SPD+
11945398222
122 19.425
(20.480)
2.619
(2.744)
652
(652)
233
(238)
70
(70)
190
(190)
0
(0)
22
(22)
spd
cd
atk
66,5k
(70.1k)
138.28 143.99 6 19.03.2022 - 00:36 Pierret Open Slots: A1.
Low Eff: R4

Hard Grinds:
Fatal HP%
3979697563
123 16.883
(18.340)
3.347
(3.421)
621
(621)
122
(128)
101
(101)
233
(235)
17
(17)
15
(15)
atk
cd
atk
55,9k
(60.8k)
137.79 143.85 6 19.03.2022 - 00:37 Joker Low Eff: R2

Easy Grinds:
Blade SPD+

Hard Grinds:
Blade HP%
Rage HP%,HP+
5036628191
124 16.584
(17.276)
2.678
(2.766)
1.020
(1.089)
121
(123)
100
(106)
227
(227)
6
(6)
15
(15)
atk
cd
atk
78,1k
(85.5k)
137.45 143.66 6 19.03.2022 - 00:34 Vampire Hard Grinds:
Blade DEF%
Rage DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Rage CR
3121149266
125 25.796
(28.580)
1.446
(1.446)
1.797
(1.912)
215
(224)
47
(50)
60
(60)
67
(67)
15
(15)
spd
def
atk
191,7k
(223.8k)
132.69 143.50 11 19.03.2022 - 00:36 Phantom Thief Open Slots: A1.
Low Eff: R2

Hard Grinds:
Energy DEF%
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Energy CR,DEF%
Guard HP%,SPD+
7790927566
126 17.024
(19.791)
2.316
(2.389)
843
(927)
151
(159)
76
(79)
153
(153)
43
(43)
38
(39)
atk
cd
atk
69,6k
(86.8k)
130.92 143.39 12 19.03.2022 - 00:36 Chakram Dancer Not maxxed: A1,A2.

Easy Grinds:
Violent DEF+,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Endure HP%
Blade SPD+
Violent ATK%,HP%

Easy Re-Gems:
Violent HP%

Hard Re-Gems:
Violent CR

Gem Target: Blade R1
Violent R4
8731021738
127 16.813
(17.999)
1.198
(1.313)
3.099
(3.147)
161
(166)
64
(68)
65
(67)
62
(64)
15
(15)
def
def
def
201,5k
(218.8k)
133.65 143.20 10 19.03.2022 - 00:36 Inugami Hard Grinds:
Swift ATK%
Shield SPD+
Focus ATK%,HP%
Will HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Focus ATK%

Gem Target: Focus R2
9933975860
128 24.892
(27.552)
1.504
(1.625)
1.196
(1.378)
164
(186)
28
(32)
56
(56)
109
(109)
20
(20)
spd
hp
acc
132,6k
(164.3k)
122.85 143.19 20 19.03.2022 - 00:34 Grim Reaper Not maxxed: R2,R3.
10170560779
129 18.264
(19.846)
969
(988)
3.105
(3.216)
161
(164)
56
(60)
158
(158)
29
(29)
29
(29)
def
cd
def
219,3k
(246.0k)
134.99 143.05 8 19.03.2022 - 00:36 Inugami Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CR
9933499634
130 31.803
(35.708)
1.312
(1.386)
1.367
(1.404)
182
(190)
20
(20)
57
(57)
14
(14)
50
(50)
hp
x
def
188,4k
(216.2k)
130.96 142.78 12 19.03.2022 - 00:39 Fairy Queen Not maxxed: R4.
7758631608
131 21.341
(23.798)
2.557
(2.643)
1.122
(1.243)
114
(115)
102
(103)
175
(179)
5
(5)
47
(47)
atk
cd
atk
108,1k
(130.7k)
132.44 142.67 10 15.10.2021 03.04.2022 - 17:15 Demon Easy Grinds:
Guard DEF%

Hard Grinds:
Blade DEF%
Will HP%
Guard ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard CD
Will HP%

Gem Target: Guard R5
12792781787
132 20.475
(22.083)
2.827
(2.930)
875
(875)
213
(218)
84
(84)
182
(184)
0
(0)
15
(15)
spd
cd
atk
86,0k
(92.8k)
135.84 142.38 7 19.03.2022 - 00:34 Hell Lady Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal HP%
12477086660
133 23.991
(26.183)
1.158
(1.231)
1.432
(1.544)
304
(308)
20
(20)
50
(50)
93
(93)
31
(31)
spd
x
acc
147,6k
(171.3k)
132.24 142.04 10 19.03.2022 - 00:36 Brownie Magician Low Eff: R2

Hard Grinds:
Endure ATK%
Swift ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift HP%
7926876344
134 28.950
(31.519)
1.169
(1.267)
1.503
(1.681)
185
(193)
45
(49)
142
(142)
5
(5)
59
(59)
hp
cd
hp
185,3k
(221.4k)
126.18 141.91 16 19.03.2022 - 00:36 Kung Fu Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: R5,A2.

Hard Grinds:
Endure HP%
Guard DEF%,SPD+
Energy HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
Energy HP%

Gem Target: Energy R3
2760477083
135 31.073
(34.043)
1.090
(1.123)
1.347
(1.458)
218
(223)
15
(15)
50
(50)
84
(91)
133
(133)
spd
hp
res
181,9k
(212.5k)
130.49 141.80 11 19.03.2022 - 00:34 Occult Girl Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Will DEF%,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Will HP%
Despair ACC,DEF%
7635168260
136 28.029
(30.366)
1.362
(1.427)
1.490
(1.667)
145
(156)
15
(15)
77
(77)
102
(102)
60
(60)
def
hp
acc
178,1k
(211.8k)
127.21 141.13 14 19.03.2022 - 00:34 Pixie Low Eff: R4

Easy Grinds:
Focus DEF%
Violent DEF%,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Swift DEF%
Focus HP%
Violent ATK%,HP%,SPD+

Gem Target: Violent R1,R3,R4
10758887538
137 38.354
(41.553)
957
(994)
1.610
(1.739)
230
(233)
20
(24)
50
(50)
30
(30)
105
(107)
spd
hp
hp
259,8k
(300.3k)
130.63 141.09 10 19.03.2022 - 00:36 Archangel Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Nemesis ATK%
Focus DEF%

Hard Re-Gems:
Nemesis HP%

Ancient Re-Gems:
Endure HP%

Gem Target: Nemesis R4
9047083686
138 27.635
(28.992)
1.181
(1.331)
1.811
(1.950)
154
(168)
66
(66)
73
(77)
4
(4)
15
(15)
def
def
hp
206,7k
(230.9k)
124.84 140.31 15 19.03.2022 - 00:34 Neostone Agent Easy Grinds:
Will DEF+
Fight ATK%,DEF%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Despair DEF%
Will SPD+
Nemesis ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Nemesis ATK%
Fight SPD+
Will CD,DEF%
5687350178
139 20.728
(21.851)
2.700
(2.829)
1.031
(1.078)
132
(139)
66
(66)
242
(242)
6
(6)
15
(15)
atk
cd
atk
98,4k
(107.4k)
132.37 140.31 8 19.03.2022 - 00:34 Lightning Emperor Hard Grinds:
Rage ATK+,SPD+
Will DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Will ATK%
Rage ATK+,HP%
8648562219
140 27.604
(30.764)
1.199
(1.299)
1.509
(1.646)
207
(210)
38
(38)
130
(130)
104
(104)
20
(20)
spd
cd
hp
177,3k
(212.3k)
128.09 139.78 12 19.03.2022 - 00:39 Ifrit Open Slots: A2.
Not maxxed: A1.
Low Eff: R6

Hard Grinds:
Fatal ATK%,HP%
Shield ATK%,DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield DEF%,HP%
2621643542
141 12.596
(12.596)
3.314
(3.449)
690
(704)
163
(166)
100
(105)
198
(202)
11
(11)
15
(15)
atk
cd
atk
44,8k
(45.4k)
134.61 139.58 5 19.03.2022 - 00:37 Joker Hard Grinds:
Fatal ATK%

Hard Re-Gems:
Blade CR
4890467615
142 34.457
(37.596)
1.201
(1.243)
1.765
(1.882)
228
(232)
22
(24)
152
(152)
49
(49)
20
(20)
spd
cd
hp
252,1k
(290.5k)
128.45 139.17 11 19.03.2022 - 00:36 Sky Surfer Hard Grinds:
Shield DEF%,HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Shield HP%
Nemesis HP%
12477121426
143 30.673
(33.168)
1.137
(1.166)
1.265
(1.404)
235
(241)
27
(30)
50
(50)
73
(73)
30
(30)
spd
def
hp
170,8k
(200.8k)
127.46 139.10 12 19.03.2022 - 00:36 Sylph Easy Grinds:
Despair HP+

Hard Grinds:
Focus DEF+,HP%
Despair ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Despair CR,DEF%
9155307292
144 29.658
(31.172)
1.268
(1.314)
1.231
(1.316)
271
(273)
34
(35)
57
(57)
106
(106)
28
(28)
spd
x
acc
161,6k
(179.1k)
132.30 139.04 7 19.03.2022 - 00:34 Pioneer Hard Grinds:
Despair ATK%

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
2587046250
145 17.638
(18.807)
2.949
(3.037)
947
(1.005)
152
(163)
85
(87)
181
(181)
35
(35)
28
(33)
atk
cd
atk
78,6k
(87.6k)
128.66 138.82 10 19.03.2022 - 00:36 Phoenix Easy Grinds:
Destroy DEF+
Energy SPD+

Hard Grinds:
Focus SPD+
Energy ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Energy RES
Focus HP%,SPD+
6136638112
146 31.985
(35.412)
1.185
(1.299)
1.101
(1.212)
212
(234)
119
(136)
100
(100)
32
(32)
46
(46)
spd
cr
hp
159,7k
(190.6k)
121.91 138.78 17 19.03.2022 - 00:37 Sky Surfer Not maxxed: R2,R4.

Easy Grinds:
Swift DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Swift HP%
Blade ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Ancient Grinds:
Swift ATK%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift CR

Gem Target: Blade R5
13157552482
147 35.378
(36.931)
934
(969)
1.568
(1.741)
260
(269)
32
(32)
61
(61)
7
(7)
59
(59)
spd
hp
hp
234,5k
(267.1k)
127.84 138.33 10 19.03.2022 - 00:36 Mermaid Open Slots: A1.

Hard Grinds:
Endure DEF%
Energy HP%
Blade ATK%,SPD+

Hard Re-Gems:
Fatal DEF%
Endure HP%,SPD+
8228171418
148 30.017
(32.093)
934
(962)
1.960
(2.081)
228
(237)
31
(31)
50
(50)
65
(70)
42
(42)
spd
hp
def
240,1k
(270.3k)
128.33 138.25 10 19.03.2022 - 00:36 Dragon Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Violent HP%,SPD+
Guard ATK%,DEF%,DEF+

Hard Re-Gems:
Guard ACC
Violent SPD+
7582196579
149 34.354
(35.973)
1.615
(1.686)
1.331
(1.407)
154
(170)
53
(53)
82
(84)
24
(24)
20
(20)
atk
hp
hp
199,2k
(218.2k)
126.53 137.95 11 19.03.2022 - 00:37 Lich Open Slots: A1.

Easy Grinds:
Endure HP+,SPD+

Hard Grinds:
Guard ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+

Gem Target: Guard R5
4813860011
150 42.782
(43.548)
1.007
(1.045)
1.488
(1.672)
182
(186)
30
(30)
54
(54)
27
(27)
100
(102)
hp
hp
hp
271,6k
(304.5k)
128.63 137.06 8 19.03.2022 - 00:39 Death Knight Hard Grinds:
Guard DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Guard DEF%
3996454076
151 23.227
(25.418)
1.001
(1.052)
3.108
(3.207)
158
(165)
58
(58)
57
(60)
19
(24)
19
(19)
def
def
def
279,1k
(314.3k)
125.45 136.38 11 19.03.2022 - 00:36 Inugami Low Eff: R4

Easy Grinds:
Determination DEF+,HP+

Hard Grinds:
Blade HP%
Destroy HP%
Determination ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Determination ACC
Blade CD
9973065991
152 23.269
(25.282)
1.447
(1.505)
1.309
(1.434)
290
(294)
20
(20)
57
(57)
53
(58)
29
(29)
spd
atk
x
133,1k
(155.7k)
125.83 136.22 10 19.03.2022 - 00:36 Brownie Magician Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,HP%

Hard Re-Gems:
Swift ACC,ATK%,DEF%
8943952336
153 30.977
(32.918)
1.168
(1.230)
1.314
(1.489)
221
(233)
21
(21)
62
(62)
14
(14)
49
(51)
spd
hp
hp
177,8k
(209.1k)
122.20 135.48 13 19.03.2022 - 00:36 Neostone Agent Easy Grinds:
Violent HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Energy DEF%,SPD+
Violent ATK%,DEF%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Violent DEF%
3500216606
154 19.422
(20.226)
2.059
(2.161)
1.293
(1.358)
230
(239)
56
(56)
75
(78)
30
(33)
21
(21)
spd
def
atk
110,0k
(119.2k)
125.93 135.42 9 19.03.2022 - 00:36 Succubus Open Slots: A1.
Not maxxed: A2.

Hard Grinds:
Fatal DEF%
Guard ATK%,HP%,SPD+

Hard Re-Gems:
Guard SPD+
Fatal ACC,CD
8230994121
155 29.045
(33.902)
638
(638)
1.323
(1.446)
215
(225)
24
(29)
63
(63)
30
(30)
49
(49)
spd
def
hp
167,6k
(210.2k)
118.15 134.14 16 19.03.2022 - 00:34 Harpu Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R5.

Easy Grinds:
Violent DEF%,HP%,SPD+

Hard Grinds:
Focus HP%
Swift DEF%,SPD+
Revenge DEF+,HP%,HP+

Easy Re-Gems:
Revenge HP%

Hard Re-Gems:
Revenge CR

Gem Target: Violent R5
3207906816
156 47.737
(49.262)
726
(783)
1.473
(1.641)
162
(170)
21
(21)
50
(50)
8
(8)
100
(107)
hp
hp
hp
300,5k
(339.1k)
122.56 134.10 12 19.03.2022 - 00:36 Epikion Priest Open Slots: A1,A2.
Low Eff: R2

Easy Grinds:
Endure HP%
Energy ATK%,DEF+

Hard Grinds:
Energy DEF%
Endure SPD+

Hard Re-Gems:
Energy HP+,RES
8153783659
157 26.911
(28.571)
1.055
(1.211)
1.132
(1.223)
279
(282)
32
(34)
57
(57)
19
(19)
23
(23)
spd
hp
x
137,3k
(154.9k)
119.89 131.84 12 19.03.2022 - 00:39 Garuda Open Slots: A1.
Not maxxed: R1,A2.

Easy Grinds:
Swift ATK%

Hard Re-Gems:
Revenge HP%
Swift ATK%,DEF%
10312840510
158 28.818
(31.128)
1.322
(1.411)
993
(1.083)
189
(204)
67
(67)
145
(145)
41
(41)
23
(23)
spd
cd
hp
133,0k
(153.5k)
114.47 126.50 12 19.03.2022 - 00:36 Dragon Knight Open Slots: R3.
Not maxxed: A2.
11075962679
159 26.692
(28.060)
999
(1.083)
2.194
(2.237)
150
(170)
31
(31)
50
(50)
10
(10)
62
(62)
def

def
235,4k
(251.7k)
112.08 123.61 12 19.03.2022 - 00:37 Gargoyle Open Slots: R4,A1.
Not maxxed: R1,R3.
8053978301
160 38.439
(40.363)
1.107
(1.157)
1.676
(1.788)
175
(183)
43
(45)
54
(54)
8
(8)
49
(51)
hp
hp
def
269,3k
(298.6k)
111.88 121.98 10 19.03.2022 - 00:37 Demon Open Slots: R1,A2.
9422281646
161 16.654
(17.931)
2.086
(2.136)
907
(956)
141
(146)
77
(80)
158
(160)
5
(5)
41
(41)

cd
atk
71,9k
(80.4k)
113.99 121.72 8 19.03.2022 - 00:34 Magic Knight Open Slots: R2.
8684242467
162 31.669
(35.218)
812
(928)
1.247
(1.381)
159
(170)
23
(23)
63
(63)
116
(116)
42
(42)
hp
hp
acc
174,3k
(210.4k)
105.65 121.23 16 19.03.2022 - 00:37 Dryad Not maxxed: R1.

Easy Grinds:
Fight ATK+,DEF%,DEF+,HP%,HP+,SPD+

Hard Grinds:
Focus ATK%
Fight SPD+
10767991988
163 30.437
(41.389)
703
(852)
1.176
(1.403)
124
(139)
36
(36)
61
(61)
15
(15)
33
(33)
def
hp
hp
160,0k
(250.4k)
88.09 120.57 32 19.03.2022 - 00:39 Viking Open Slots: A1,A2.
Not maxxed: R1,R2,R3,R4,R5.
8230995021
164 43.342
(44.520)
1.066
(1.157)
1.150
(1.269)
183
(192)
15
(15)
54
(54)
57
(57)
44
(44)

hp
hp
223,9k
(248.5k)
109.13 119.63 11 19.03.2022 - 00:34 Death Knight Open Slots: R2.
13432654330
165 29.637
(31.268)
409
(420)
2.324
(2.448)
168
(173)
21
(21)
55
(55)
25
(28)
82
(83)
hp
def
def
274,9k
(303.5k)
111.22 119.45 8 19.03.2022 - 00:39 Golem Open Slots: R1,A1.
7828700618
166 30.046
(31.438)
1.416
(1.582)
810
(870)
178
(190)
95
(95)
68
(68)
5
(5)
23
(23)
spd
cr
hp
119,4k
(131.6k)
107.37 119.37 12 19.03.2022 - 00:39 Lich Open Slots: R3.
10736276866
167 14.229
(15.117)
807
(836)
2.423
(2.492)
142
(146)
57
(59)
125
(125)
5
(5)
54
(54)
def

def
136,9k
(149.1k)
111.85 117.99 6 19.03.2022 - 00:37 Living Armor Open Slots: R4.
7758789729
168 21.635
(24.794)
2.215
(2.278)
980
(1.021)
190
(193)
112
(112)
57
(60)
13
(16)
15
(15)
spd
cr
atk
98,9k
(116.9k)
103.56 112.85 9 19.03.2022 - 00:36 Art Master Open Slots: R5,A1.
Not maxxed: A2.
13157589151
169 10.906
(10.906)
1.276
(1.379)
851
(893)
215
(219)
50
(50)
184
(190)
13
(13)
20
(20)
spd
cd
44,9k
(46.5k)
105.57 112.54 7 19.03.2022 - 00:39 Imp Open Slots: R6,A1,A2.
12215754560
170 38.584
(39.150)
1.000
(1.095)
1.199
(1.232)
169
(182)
50
(50)
50
(50)
15
(19)
58
(58)

hp
hp
205,9k
(213.4k)
102.49 111.52 9 19.03.2022 - 00:37 Giant Warrior Open Slots: R2.
9180132485
171 12.206
(12.865)
2.547
(2.787)
764
(797)
141
(147)
61
(65)
179
(179)
16
(16)
15
(15)
atk
cd
46,6k
(50.6k)
98.83 109.25 10 19.03.2022 - 00:39 Pierret Open Slots: R6.
Not maxxed: A2.
8053963666
172 19.473
(22.340)
1.222
(1.393)
1.154
(1.220)
182
(190)
49
(49)
55
(55)
5
(5)
61
(61)
spd
atk
hp
100,9k
(120.9k)
94.28 108.74 14 19.03.2022 - 00:34 Harg Open Slots: R3,R5.
Not maxxed: R1,R4.
5118685897
173 13.528
(13.998)
2.134
(2.269)
891
(908)
186
(190)
96
(96)
105
(105)
10
(10)
15
(15)
spd

atk
57,6k
(60.4k)
102.68 108.31 6 19.03.2022 - 00:36 Sniper Mk.I Open Slots: R4,A1.
8196427275
174 21.360
(23.424)
1.233
(1.309)
1.646
(1.719)
197
(200)
36
(36)
57
(57)
87
(90)
27
(27)
spd

def
147,4k
(167.6k)
99.88 108.19 8 19.03.2022 - 00:37 Desert Queen Open Slots: R4,A1,A2.
Not maxxed: R5.
7635281890
175 17.806
(21.084)
1.596
(1.683)
737
(839)
174
(175)
65
(65)
130
(130)
44
(44)
15
(15)
spd
cd
atk
66,2k
(85.9k)
95.22 106.23 11 19.03.2022 - 00:36 Barbaric King Open Slots: R3,R5.
8548212720
176 21.385
(24.305)
1.089
(1.212)
1.427
(1.658)
216
(223)
22
(22)
50
(50)
11
(11)
46
(46)
spd

def
131,2k
(168.7k)
89.57 105.63 16 19.03.2022 - 00:36 Howl Open Slots: R4,A1,A2.
Not maxxed: R5,R6.
12150811614
177 21.617
(23.970)
1.255
(1.313)
2.125
(2.177)
138
(143)
31
(31)
63
(63)
6
(6)
28
(28)

def
def
185,4k
(210.0k)
96.92 105.03 8 19.03.2022 - 00:36 Howl Open Slots: R2,A1,A2.
11998893485
178 18.886
(20.093)
883
(889)
1.379
(1.465)
195
(198)
39
(42)
134
(134)
12
(12)
40
(40)
spd
cd
112,7k
(125.9k)
96.39 103.17 7 19.03.2022 - 00:34 Martial Artist Open Slots: R5,R6.
12176045704
179 22.318
(24.430)
1.028
(1.080)
1.186
(1.218)
169
(170)
51
(57)
151
(151)
0
(0)
57
(57)
spd
cd
118,1k
(132.0k)
92.53 99.96 7 19.03.2022 - 00:36 Valkyrja Open Slots: R1,R6.
9002127878
180 36.579
(37.047)
1.210
(1.246)
1.079
(1.131)
154
(160)
53
(55)
50
(50)
4
(4)
40
(40)
hp

hp
179,8k
(188.9k)
88.67 94.07 5 19.03.2022 - 00:34 Martial Cat Open Slots: R4,R5.
12413566732
181 29.781
(30.855)
1.061
(1.092)
988
(1.034)
140
(146)
21
(21)
57
(57)
7
(7)
74
(74)

hp
hp
136,9k
(146.8k)
82.00 87.67 6 19.03.2022 - 00:39 Kobold Bomber Open Slots: R2,R3,A1,A2.
3207093400
182 33.360
(35.661)
806
(912)
1.435
(1.593)
137
(144)
20
(20)
56
(56)
23
(22)
43
(47)


hp
205,6k
(239.5k)
74.28 87.12 13 19.03.2022 - 00:34 Paladin Open Slots: R2,R4.
Not maxxed: R1.
7957049125
183 26.414
(28.613)
984
(1.021)
1.117
(1.274)
179
(191)
20
(20)
57
(57)
24
(24)
23
(23)

hp
133,4k
(160.2k)
73.23 84.83 12 19.03.2022 - 00:37 Fairy King Open Slots: R2,R6.
Not maxxed: A2.
9114084260
184 11.563
(13.704)
2.090
(2.091)
573
(584)
124
(129)
52
(52)
85
(89)
7
(7)
27
(27)
atk

atk
36,4k
(43.6k)
74.02 80.74 7 19.03.2022 - 00:36 Hellhound Open Slots: R4,R5,A1,A2.
5027978946
185 20.288
(22.393)
1.152
(1.178)
793
(859)
139
(147)
21
(21)
50
(50)
22
(22)
22
(22)


79,4k
(92.9k)
62.07 70.76 9 19.03.2022 - 00:39 Grim Reaper Open Slots.
5823281522
186 20.599
(20.945)
744
(786)
1.030
(1.173)
197
(198)
15
(15)
50
(50)
41
(44)
23
(23)
spd
hp
def
97,7k
(109.9k)
63.01 70.27 7 19.03.2022 - 00:37 Mermaid Open Slots.
8734700447
187 10.050
(10.050)
745
(771)
1.646
(1.678)
124
(129)
54
(56)
104
(108)
8
(8)
20
(20)
def

69,4k
(70.5k)
63.50 68.05 5 19.03.2022 - 00:34 Frankenstein Open Slots.
7907433960
188 26.753
(27.079)
900
(977)
1.162
(1.241)
137
(140)
41
(41)
62
(62)
0
(0)
52
(52)
hp

hp
139,3k
(148.5k)
60.75 66.11 5 19.03.2022 - 00:34 Valkyrja Open Slots.
9422292031
189 13.229
(13.592)
942
(962)
879
(879)
166
(171)
62
(62)
84
(84)
8
(8)
15
(15)
spd

55,8k
(57.3k)
59.92 62.44 3 19.03.2022 - 00:39 Drunken Master Open Slots.
12654957839
190 18.185
(20.938)
709
(709)
1.378
(1.399)
143
(148)
30
(30)
60
(60)
0
(0)
23
(26)

def
108,4k
(126.4k)
53.46 59.98 7 19.03.2022 - 00:37 Undine Open Slots.
2634369942
191 15.405
(15.707)
864
(914)
1.273
(1.305)
147
(148)
33
(33)
55
(55)
0
(0)
36
(36)


def
86,2k
(89.6k)
56.94 59.90 3 19.03.2022 - 00:36 Fairy Open Slots.
8406023210
192 19.618
(20.033)
963
(985)
966
(1.019)
127
(131)
37
(37)
50
(50)
6
(6)
15
(15)

hp
88,7k
(94.3k)
46.81 50.90 4 19.03.2022 - 00:34 Succubus Open Slots.
9319899850
193 17.989
(18.850)
1.059
(1.154)
670
(701)
115
(116)
47
(47)
130
(130)
5
(5)
15
(15)

cd
62,7k
(67.7k)
45.27 50.16 5 19.03.2022 - 00:37 Unicorn Open Slots.
10213770985
194 12.110
(13.029)
483
(483)
1.392
(1.473)
141
(144)
30
(30)
57
(57)
8
(11)
37
(37)


def
72,8k
(82.0k)
41.92 47.03 5 19.03.2022 - 00:39 Living Armor Open Slots.
5429332645
195 10.941
(11.475)
1.502
(1.509)
672
(726)
142
(143)
37
(37)
57
(60)
6
(6)
15
(15)


atk
38,2k
(42.2k)
41.55 45.14 4 19.03.2022 - 00:37 Kung Fu Girl Open Slots.
10019998278
196